Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Zaburzeń Odżywiania u Kobiet (KBZOK)

Psychometric properties of the Women's Eating Disorder Questionnaire

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2014; 15(4): 191-195


Beata Pawłowska1, Emilia Potembska2

1 II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

W artykule przedstawiono etapy budowy Kwestionariusza do badania Zaburzeń Odżywiania u Kobiet (KBZOK). W pierwszym etapie utworzono kwestionariusz składający się 64 z itemów. Pierwotną wersją Kwestionariusza przebadano 185 kobiet. Wstępnie odrzucono itemy o słabej wariancji. W kolejnym etapie pracy wykonano analizę czynnikową, na podstawie której wyodrębniono cztery czynniki (skale): (1) Negatywny obraz własnego ciała, (2) Objadanie się, (3) restrykcyjne diety, (4) Przeczyszczanie. Odrzucono itemy o najniższych ładunkach czynnikowych oraz o najniższych wskaźnikach swoistości czynnikowej. Wyodrębnione czynniki wyjaśniają łącznie 63% wariancji. Ostateczna wersja kwestionariusza składa się z 37 itemów. Współczynniki rzetelności dla poszczególnych czyn-ników wynoszą: dla skali - Negatywny obraz własnego ciała alfa Cronbacha=0,93, dla skali - Objadanie się alfa Cronbacha=0,92, dla skali - Restrykcyjne diety alfa Cronbacha=0,92, a dla skali - Przeczyszczanie alfa Cronbacha=0,77. 


Abstract

The article presents the successive stages of development of the Women's Eating Disorder Questionnaire (KBZOK). As the first stage, a questionnaire consisting of 64 items was developed This preliminary version of the questionnaire was used to investigate 185 women. The items with weak variation were withdrawn. In the next stage, factor analysis was carried out, on the basis of which four factors (scales) were elicited: (1) Negative body image, (2) Binge eating, (3) Restrictive diets, and (4) Purging. Items with the lowest factor loadings and the lowest factor specificity indexes were rejected. The factors identified explained 63% of the total variance. The final version of the KBZOK questionnaire consisted of 37 items. The coefficients of reliability for the individual factors were Cronbach's alpha = 0.93 for Negative body image, Cronbach's alpha = 0.92 for Binge Eating, Cronbach's alpha = 0.92 for Restrictive diets, and Cronbach's alpha = 0.77 for Purging.

 

Słowa kluczowe

zaburzenia odżywiania, kobiety, kwestionariusz

Keywords

eating disorders, women, questionnaire

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30