Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Year 2015 - Volume 16

Number 1

9 Deklaracja Madrycka. Etyka psychiatryczna w świetle deklaracji etycznych

The Declaration of Madrid. Psychiatric ethics in the light of the Ethical Declarations

Artur Hącia OP


18 Reakcja polekowa na lamotryginę – opis przypadku

Lamotrigine-induced drug reaction – case report

Magdalena Studenna, Marcin Olajossy, Maryla Kuczyńska


26 Sposób postrzegania własnej choroby jako czynnik wyznaczający jej akceptację u osób chorych na łuszczycę

Perception of the disease as determinant of illness acceptance in patients with psoriasis

Marta Adamska, Katarzyna Juczyńska, Joanna Miniszewska


38 Między sercem a umysłem – psychologiczne aspekty chorób kardiologicznych

Between the heart and the mind – psychological aspects of cardiologic diseases

Małgorzata Janowska, Andrzej Czernikiewicz, Marcin Janowski


48 Wiek inicjacji alkoholowej u pacjentów leczonych odwykowo

The age of alkohol initiation among patients treated for addiction

Grzegorz Opielak, Mikołaj Cyganok, Jacek Zawiślak , Maciej Putowski, Marta Podgórniak, Ryszard Maciejewski


55 Characteristics and assessment of stress management workshop for psoriasis patients

Charakterystyka i ewaluacja warsztatu radzenia sobie ze stresem przeznaczonego dla osób chorych na łuszczycę

Joanna Miniszewska, Jolanta Chanduszko-Salska, Alicja Ograczyk, Anna Zalewska

Calendar

Wrzesień 2019

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30