Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Reakcja polekowa na lamotryginę – opis przypadku

Lamotrigine-induced drug reaction – case report

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2015; 16(1): 18-25


Magdalena Studenna, Marcin Olajossy, Maryla Kuczyńska

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest opis przypadku pacjenta, u którego wystąpiła reakcja polekowa na lamotryginę, którą zgodnie ze skalą niepożądanych reakcji skórnych grupy RegiSCAR można określić jako prawdopodobny zespół DRESS (jego główne cechy to wysypka, eozynofilia i objawy układowe), powikłany występowaniem w formie rzadko opisywanych w literaturze masywnych zmian błon śluzowych jamy ustnej i gardła.
Metoda. Analiza przypadku klinicznego i dokumentacji medycznej pacjenta.
Wyniki. U pacjenta lat 52, leczonego od 4 lat z powodu ChAD typu I za pomocą kwasu walproinowego i/lub litu, po 3 tygodniach od zmiany leczenia, wystąpiła gorączka, wysypka rumieniowo-grudkowo-krwotoczna, leukopenia, limfopenia z atypowymi limfocytami, eozynofilia oraz zapalenie jamy ustnej i gardła, w odpowiedzi na wprowadzenie lamotryginy lub na interakcję lamotryginy z poprzednio dobrze tolerowanym kwasem walproinowym i kwetiapiną.
Wnioski. Masywne zapalenie jamy ustnej i gardła jest rzadko opisywanym powikłaniem stosowania lamotryginy.
Dotychczas nie znaleziono swoistych wskaźników pozwalających trafnie przewidzieć wystąpienie ciężkiej reakcji polekowej, dlatego wprowadzając kolejną substancję do terapii pacjenta musimy zachować ostrożność i oszacować potencjalne korzyści i czynniki ryzyka w trosce o jego dobro.


Abstract

Aim. The objective is to analyze the lamotrigine-induced drug reaction, which, according to the Regi-SCAR-Group Diagnosis Score for DRESS can be classified as possible DRESS syndrome (drug hypersensitivity syndrome consisting of drug rash, eosinophilia and systemic symptoms), complicated by rarely described in literature severe pharyngitis.
Method. The analysis of the clinical case and medical documentation.
Results. Patient aged 52, diagnosed with type I bipolar disorder, has been treated with valproic acid and/or lithium for 4 years. Three weeks after the beginning of lamotrigine therapy, he developed an erythematous maculopapular rash with fever, hypereosinophilia, leucopenia, lymphopenia with atypical lymphocytes, stomatitis and pharyngitis.
Conclusions. Severe stomatitis and pharyngitis are rarely reported symptoms of the lamotrigine-induced drug reaction.
No predictive factors for serious adverse drug reactions have yet been identified. Therefore, an individual risk-benefit assessment should be performed carefully before introducing the new medication into the patient’s therapy.

Słowa kluczowe

lamotrygina, zapalenie gardła, reakcja polekowa.

Keywords

lamotrigine, pharyngitis, adverse drug reaction.

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30