Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Wiek inicjacji alkoholowej u pacjentów leczonych odwykowo

The age of alkohol initiation among patients treated for addiction

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2015; 16(1): 48-54


Grzegorz Opielak1, Mikołaj Cyganok2, Jacek Zawiślak,
Maciej Putowski, Marta Podgórniak, Ryszard Maciejewski1

1 Chair and Department of Human Anatomy, Medical University of Lublin

2 Chair and Department of Nuclear Medicine, Medical University of Lublin

Streszczenie

Wstęp: Według WHO alkohol jest uważany za jeden z trzech głównych czynników ryzyka dla ogólnego poziomu zdrowia społeczeństwa. W związku z nadużywaniem alkoholu, każdego roku umiera na świecie około 3,3 miliona ludzi, a uzależnienie od alkoholu uznawane jest za chorobę. Nadmierne spożywanie alkoholu ma negatywny wpływ na wszystkie układy fizjologiczne organizmu, jakkolwiek największy wpływ jest opisywany w odniesieniu do centralnego układu nerwowego, gdzie dochodzi do nieodwracalnych zmian neurodegeneracyjnych.

Cel: Celem pracy była analiza wieku inicjacji alkoholowej w grupie pacjentów leczonych odwykowo. Pod uwagę brano dane takie jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania i poziom wykształcenia.

Materiał i metody: Materiał analizowany został zebrany od 121 pacjentów lubelskiej prowincji, o różnym wieku z różnym stopniem edukacji, hospitalizowanych zarówno po raz pierwszy jak też kolejny w oddziale odwykowym Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.

Wyniki: Średnia wieku inicjacji alkoholowej w badanej grupie pacjentów leczonych odwykowo wyniosła 16,5 roku. Najniższy wiek zanotowany w tej grupie to 11, podczas gdy najwyższy 25 lat. Ponad 75% pacjentów pierwszy kontakt z alkoholem miało przed 18 rokiem życia.

Analiza statystyczna danych wykazała statystycznie istotną zależność pomiędzy wiekiem inicjacji alkoholowej a uzyskanym w późniejszym życiu wykształceniem.


Abstract

Introduction: According to WHO, alcohol is considered to be one of the three main risk factors for the health of the population. Each year about 3,3 million of people on the World die due to excessive alcohol consumption, and alcohol dependence is classified as a disease. Alcohol abuse has a negative impact on all systems of the body, however, the greatest influence is noted in relation to the central nervous system, where the irreversible neurodegenerative changes take place.

The aim of the study: The aim of the study is to analyze the age of alcohol initiation among patients treated for addiction taking into account variables such as age, sex, place of residence and level of education.

Material and methods: The material for the analysis are data collected from 121 patients from Lublin province of various ages with different levels of education, first-time or again hospitalized at the detoxification ward in the Neuropsychiatric Hospital in Lublin.

Results: The average age of an alcohol initiation in the examined group of patients treated for addiction was 16,5 years of age. The earliest recorded age of an alcohol initiation in this group was 11, while the latest one 25 years of age. As many as 75% of patients experienced their first contact with alcohol before the age of 18 years.

The analysis of data revealed a statistically significant difference between the age of the alcohol initiation and the level of education obtained in later life.

Słowa kluczowe

zespół uzależnienia od alkoholu, neurodegeneracja poalkoholowa, grupy wiekowe

Keywords

alcohol dependence syndrome, alcohol induced neurodegeneration, age groups

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30