Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Characteristics and assessment of stress management workshop for psoriasis patients

Charakterystyka i ewaluacja warsztatu radzenia sobie ze stresem przeznaczonego dla osób chorych na łuszczycę

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2015; 16(1): 55-59


Joanna Miniszewska1, Jolanta Chanduszko-Salska1,
Alicja Ograczyk2, Anna Zalewska2

1 Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki

2 Zakład Psychodermatologii Uniwersytetu Medycznego

Abstract

Łuszczyca jest zaliczana do chorób psychosomatycznych. Wiąże się z szerokim spectrum problemów natury psychologicznej, takich jak, m.in., odczuwanie wysokiego poziomu stresu, obniżone poczucia własnej wartości, zniekształcony poznawczy obraz własnego ciała czy z zaburzeniami afektywnymi (jak lęk społeczny i depresja). Z drugiej strony, zmiany chorobowe są wyzwalane i nasilane poprzez wiele różnorodnych czynników, w tym stres psychologiczny. I właśnie z tego powodu we współczesnej psychodermatologii podkreśla się konieczność holistycznego traktowania osób z chorobami skóry.

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie warsztatu zarządzania stresem przeznaczonego dla osób z łuszczycą oraz jego ewaluacja.

Materiał i metody: W warsztacie uczestniczyły 62 osoby ze zdiagnozowaną łuszczycą zwykłą. Warsztaty odbywały się w 4 miastach w Polsce. Do oceny nasilenia stresu wykorzystano kwestionariusz PSS-10 i metodę skalowania. Dodatkowo użyto ankiety własnej konstrukcji.

Wyniki: W trakcie warsztatów poziom stresu uczestników stopniowo zmniejszał się. Chorzy zgłaszali, m.in., potrzebę uczestniczenia w większej liczbie oddziaływań psychologicznych oraz potrzebę zintensyfikowanego kontaktu z lekarzem dermatologiem, który mógłby udzielić informacji na temat ich choroby i pielęgnacji skóry.

Wnioski: Uczestniczenie w psychologicznych warsztatach oraz zintensyfikowanie kontaktów z lekarzami może mieć istotne znaczenie dla zdrowia psychicznego osób chorych na łuszczycę.


Abstract

Psoriasis is one of the so-called psychodermatological diseases. It can give rise to a range of psychological problems in affected individuals, like high stress level, low self-esteem, altered body image, and affective disorders (like depression or social anxiety). On the other hand, psoriasis is caused, triggered, or exacerbated by a range of difficulties, including psychological stress. Therefore, the holistic approach to cutaneous diseases is pointed out in modern psychodermatology.

Aim: The aim of the article is to present the characteristics and principles of coping-with-stress workshop for patients with psoriasis and show its evaluation made by the participants.

Material and methods: The study comprised 62 participants with the diagnosis of psoriasis vulgaris. They participated in stress management workshops conducted in four cities. The PSS-10 and scaling method were used to assess patients’ stress level during the training sessions.

Results: During the training sessions, the stress level in patients was decreasing regularly. Patients pointed to the need of training courses that are more psychological in nature and having a meeting with a dermatologist for getting information about the treatment of the disease and skin care.

Conclusions: Participation in psychological workshops dedicated to psoriasis and arranging extra meetings with doctors may be important for mental health of psoriasis patients.

Keywords

stress management workshop, coping with stress, psychodermatology, psoriasis

Słowa kluczowe

warsztat zarządzania stresem, radzenie sobie ze stresem, psychodermatologia, łuszczyca

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30