Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Stres, jego skutki i emocje przeżywane przez rodziców dzieci hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka

Stress, its effects and emotions experienced by parents of children hospitalized in Neonatal Intensive Care Unit

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2015; 16(2): 81-87

Ilona Rozalska-Walaszek1, Anna Aftyka1, Aleksandra Wróbel1, Hanna Karakuła-Juchnowicz2,3

1 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej
2 Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Katedry Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Dzięki znacznym postępom zaistniałym w dziedzinie perinatologii, które miały miejsce pod koniec ubiegłego stulecia, możliwe stało się ratowanie noworodków ciężko chorych i skrajnie niedojrzałych, które wcześniej nie miały szansy na przeżycie. Noworodki te wymagają wysokospecjalistycznej opieki, która jest zapewniana w Oddziale Intensywnej Terapii. Życie i zdrowie dziecka często udaje się uratować, jednak zaistniała sytuacja jest źródłem bardzo silnego, a nawet traumatycznego stresu u jego rodziców. W niniejszym artykule opisano emocje towarzyszące rodzicom podczas hospitalizacji ich dziecka w oddziale intensywnej terapii ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej ze stresem, jego skutkami, metodami radzenia sobie oraz działań, które powinny być podejmowane przez personel w celu złagodzenia traumy związanej z leczeniem noworodka.

Abstract

Because of significant advances in the field of perinatology that took place at the end of last century, it became possible to save the critically ill and extremely immature newborns, who hadn't had chance to survive. These newborns require specialized care, which is provided in the Neonatal Intensive Care Unit. Life and health of newborn is often saved, however this situation is the source of very acute or even traumatic stress for parents. This article describes parents emotions during the hospitalization of their child in intensive care unit in particular regard to issues related to stress, its consequences, coping methods and actions, which should be taken by staff, in order to alleviate the trauma related to the treatment of the newborn.

Słowa kluczowe

stres, noworodek, wcześniak, intensywna terapia noworodka, stres rodzicielski

Keywords

stress, newborn, premature, neonatal intensive care, parental stress

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30