Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Interakcje Olanzapiny, Risperidonu i Kwetiapiny z lekami stosowanymi w niektórych chorobach somatycznych - część II

Interaction Olanzapine, Risperidone and Quetiapine with drugs used in certain somatic diseases - Part II

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2015; 16(2): 93-99

Piotr Wierzbiński1, Anna Zdanowicz2

Poradnia Zdrowia Psychicznego MEDSOLVER w Łodzi
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 

Praca finansowana z Zadania Badawczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Nr 502 -03/5 -062-02/502-54-062 

 

Streszczenie

Pacjenci chorujący na zaburzenia i choroby psychiczne cechują się znaczną współchorobowością somatyczną. Duża grupa tych pacjentów ma niezdiagnozowane problemy somatyczne, które istotnie pogarszają rokowanie i są dużą przeszkodą w uzyskaniu prawidłowej współpracy lekarza z pacjentem. Istotne z punktu widzenia klinicznego wydają się być interakcje pomiędzy lekami neuroleptycznymi i lekami stosowanymi w chorobach somatycznych. W drugiej części pracy poświęconej interakcjom wybranych leków przeciwpsychotycznych i leków stosowanych internistycznie omówiono interakcje olanzapiny, risperidonu i kwetiapiny z najczęściej stosowanymi antybiotykami i chemioterapeutykami, z lekami przeciwgrzybiczymi, lekami stosowanymi w terapii HIV oraz preparatami stosowanymi w padaczce.

Abstract

Patients suffering from mental illnesses or disorders are characterized by a high somatic comorbidity. A large group of these patients has undiagnosed somatic problems that significantly worsen the prognosis and are a big obstacle in obtaining a proper doctor-patient collaboration. Interactions between neuroleptic drugs and medicines for somatic diseases seem to be important clinical implications. The second part of the work, devoted to the interaction of selected antipsychotic drugs and drugs used in internal medicine, discusses the interaction of olanzapine, risperidone and quetiapine with the most commonly used antibiotics, chemotherapeutic agents, antifungal drugs, drugs used to treat HIV and medicines used in the treatment of epilepsy.

 

Słowa kluczowe

interakcje, leki przeciwpsychotyczne, choroby somatyczne

Keywords

interactions, antipsychotics drugs, somatic diseases

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30