Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zaburzenia percepcji emocjonalnej a ryzyko rehospitalizacji psychiatrycznej u osób chorych na schizofrenię

Impairment in emotion perception and a risk of psychiatric rehospitalization in patients with schizophrenia

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2015; 16(2): 107-112

Paweł Pawełczak1,2, Hanna Karakuła-Juchnowicz3,4,
Katarzyna Jusiak4, Michał Próchnicki4

1 ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
2 Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.
3 Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4 I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Badania na temat zaburzeń poznania społecznego stały się w ostatnich latach jednym z bardziej istotnych kierunków poszukiwań w schizofrenii. Jedną ze składowych poznania społecznego jest percepcja emocjonalna. W licznych badaniach potwierdzono, że u pacjentów chorych na schizofrenię istnieje deficyt w zakresie rozpoznawania emocji. W poniższej pracy dokonano przeglądu dostępnej autorom literatury na temat deficytu percepcji emocjonalnej u pacjentów chorych na schizofrenię, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego wpływu tego fenomenu na ryzyko ponownej hospitalizacji psychiatrycznej. W analizowanej literaturze nie znaleziono doniesień na temat bezpośredniego związku pomiędzy deficytem percepcji emocjonalnej a ryzykiem rehospitalizacji psychiatrycznej u pacjentów chorych na schizofrenię. Związek pomiędzy deficytem w rozpoznawaniu emocji a innymi objawami schizofrenii, zwłaszcza objawami negatywnymi został potwierdzony w wielu badaniach. Stwierdzono również powiązanie pomiędzy zejściem chorobowym i funkcjonowaniem społecznym a deficytem percepcji emocjonalnej. Ciekawym kierunkiem badań jest zagadnienie powiązań zaburzeń w rozpoznawaniu emocji z ryzykiem występowania zachowań agresywnych i rehospitalizacji u pacjentów chorych na schizofrenię. Zagadnienie dotyczące deficytu percepcji emocjonalnej i jego wpływ na obraz, przebieg i rokowanie w schizofrenii powinno być przedmiotem dalszych badań.

Abstract

Research on deficits in social cognition has recently become an important area of investigation in schizophrenia. Emotion perception is one of the most frequently investigated components of social cognition.
Numerous studies have shown impairment in recognition of emotions in individuals suffering from schizophrenia. This paper reviews the literature on deficits in emotion perception in schizophrenic patients, with particular focus on the potential impact of this phenomenon on the risk of psychiatric rehospitalization. No studies reporting a direct link between deficits in emotion perception and a risk of psychiatric readmission in patients suffering from schizophrenia were found in the literature searched for the purposes of this review. However, a great number of studies have demonstrated a relationship between deficits in emotion identification and other symptoms of schizophrenia, the negative symptoms in particular. An association between outcome, social functioning and deficits in emotion perception has also been observed. Links between impairment in recognition of emotions, a risk of aggressive behaviour and psychiatric rehospitalization in schizophrenic patients suggest a promising research direction that merits further exploration.
In conclusion, there is a need of further research on the issue of the deficit in emotion perception and its effect on the picture, course and prognosis of schizophrenia.

Słowa kluczowe

schizofrenia, percepcja emocjonalna, rehospitalizacja

Keywords

schizophrenia, emotion perception, rehospitalization

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30