Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Number 3

 
Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief):
dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz
 
Redaktorzy tematyczni
Psychiatria: dr hab. n. med. Marcin Olajossy
Psychologia kliniczna: dr hab. n. med. Beata Pawłowska
Neuropsychologia: dr n. hum. Paweł Krukow
Varia: dr hab. n. o zdr. Agnieszka Samochowiec

Sekretarz naukowy (Scientific Secretary):
dr n. med. Adam Perzyński
 
Zespół redakcyjny (Editorial Staff):
dr n. med. Halina Dubas-Ślemp
dr n. med. Emilia Potembska
dr n. med. Aldona Stodulska-Blaszke
dr n. med. Anna Wójcicka
mgr Natalia Tekely-Ostasz

 

Szanowni Czytelnicy Current Problems of Psychiatry,

 

Nadciągająca szybkimi krokami jesień – to pora roku, która nastraja do refleksji, wspomnień i przemyśleń, związanych często z odpowiedzią na trudne, egzystencjalne pytanie ,,Quo vadis?”. Właśnie w tym numerze znajdziecie Państwo 2 doskonałe artykuły próbujące odpowiedzieć na to pytanie w kontekście przyszłości zawodu psychiatry i psychologa.

W pierwszym z nich, zatytułowanym Czyżby "courtesy stigma"? Problem stygmatyzacji psychiatrii, psychiatrów i psychoterapeutów autorzy E.Dziwota i wsp. poruszają mało w Polsce eksplorowany, a obecny i bardzo bolesny problem stygmatyzacji osób związanych z ochroną zdrowia psychicznego. Wydarzenia ostatniego miesiąca związane z próbą likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego są po części egzemplifikacją zjawiska ,,piętna udzielonego”.

Drugi artykuł pt. Wyobrażenia przyszłych psychologów o zapotrzebowaniu na pomoc psychologiczną w społeczeństwie oraz odnośnie ich własnej realizacji zawodowej H. Bevz ujawnia motywy wyboru zawodu i oczekiwania przyszłych psychologów na Ukrainie, uwzględniając ich potencjalną rolę w bardzo trudnej kryzysowej sytuacji w strefie walk w tym kraju.

W aktualnym numerze CPoP znajdziecie Państwo także artykuł znakomitej ekspertki w zakresie badań rodziny – M. Chuchry i zespołu jej współpracowników dotyczący różnic w postrzeganiu własnej rodziny przez jej członków, zatytułowany Rodzina w percepcji mężczyzn uzależnionych od alkoholu, ich żon oraz dorosłych dzieci alkoholików.

Ciekawą analizę współczesnych zjawisk społecznych dotyczących młodzieży przedstawiono w artykule E. Potembskiej i wsp. pt. Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież w kontekście zmiennych osobowościowych i rodzinnych. Posiadanie profilu na portalu społecznościowym wiąże się często z bardziej negatywnym obrazem siebie, stosowaniem nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem, większą niefrasobliwością w udostępnianiu swoich danych nieznanym rozmówcom.

W artykule pt. Co nowego w KYNA? Przegląd aktualnego piśmiennictwa N. Skoczeń i współpracownicy przedstawiają najnowsze fascynujące doniesienia dotyczące patomechanizmów stojących za rozwojem chorób neurodegeneracyjnych, schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej i migreny, związanych z regulacyjną rolą szlaku kynureninowego, aktywnością układu immunologicznego oraz rozwojem stanu zapalnego.

Jak w każdym numerze CPoP znajdziecie też Państwo ciekawy opis przypadku. Tym razem A. Kowal-Popczak i wsp. w artykule pt. Przewlekła psychoza omamowo-urojeniowa o etiologii egzogennej czy schizofrenia? - opis przypadku przedstawiają historię choroby 33-letniego mężczyzny 33 razy hospitalizowanego psychiatrycznie. Autorzy dokonali wnikliwej oceny psychopatologicznej, weryfikując wcześniej stawiane diagnozy.

 

Życzę Państwu inspirującej lektury!

 

Redaktor Naczelny CPOP

Hanna Karakuła-Juchnowicz
 

 

139 Rodzina w percepcji mężczyzn uzależnionych od alkoholu, ich żon oraz dorosłych dzieci alkoholików

Family in the perception of men addicted to alcohol, their wives and adult children of alcoholics

Maria Chuchra, Julia Gorbaniuk, Antoni Ferenc jr


144 Use of social networking sites by the youth in the context of personality and family variables

Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież w kontekście zmiennych osobowościowych i rodzinnych

Emilia Potembska, Beata Pawłowska, Aneta Perzyńska-Starkiewicz, Ewa Dziurzyńska, Jacek Gajewski


153 Future psychologists’ vision of the needs of society for psychological aid and of their own professional fulfillment

Wyobrażenia przyszłych psychologów o zapotrzebowaniu na pomoc psychologiczną w społeczeństwie oraz odnośnie ich własnej realizacji zawodowej

Halyna Bevz


158 Czyżby "courtesy stigma"? Problem stygmatyzacji psychiatrii, psychiatrów i psychoterapeutów

Is that courtesy stigma? The issue of the stigmatization of psychiatry, psychiatrists and psychotherapists

Ewelina Dziwota, Anna Porębska, Michał Próchnicki, Barbara Drapała, Magdalena Gaj, Marcin Olajossy


165 What's new in KYNA? A review of current literature

Co nowego w KYNA? Przegląd aktualnego piśmiennictwa

Nikodem Skoczeń, Emilia Potembska, Marcin Olajossy


173 Przewlekła psychoza omamowo-urojeniowa o etiologii egzogennej czy schizofrenia? - opis przypadku

Persistent hallucinational-delusional psychosis of exogenous aetiology or schizophrenia? - case study

Agnieszka Kowal-Popczak, Kamila Podiasek-Bosak, Janusz Perzyński

 

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30