Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Rodzina w percepcji mężczyzn uzależnionych od alkoholu, ich żon oraz dorosłych dzieci alkoholików

Family in the perception of men addicted to alcohol, their wives and adult children of alcoholics

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2015; 16(3): 139-143


Maria Chuchra 1, Julia Gorbaniuk1, Antoni Ferenc jr2

1 Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

2 Oddział Psychiatryczny Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Streszczenie

W literaturze jest wiele teoretycznych badań dotyczących rodzin alkoholowych, niewiele natomiast jest badań empirycznych. Celem pracy jest ukazanie, jaki obraz rodziny posiadają mężczyźni uzależnieni od alkoholu, ich żony oraz dorosłe dzieci alkoholików. Poszukując odpowiedzi na postawiony w pracy problem przebadano 21 małżeństw, których mężowie byli w trakcie leczenia w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz 30 dorosłych dzieci alkoholików uczęszczających na spotkania DDA. W badaniach zastosowano Profil Rodziny Z. Gasia. Otrzymane rezultaty badań pozwoliły na postawienie następujących wniosków:

  1. Mężczyźni uzależnieni od alkoholu i ich żony mają wyidealizowany obraz rodziny.
  2. Istnieje duża zbieżność w percepcji rodziny przez mężów i żony.
  3. Percepcja rodziny przez dorosłe dzieci alkoholików znacznie różni się od percepcji rodziny przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu i ich żony. DDA mają negatywny obraz własnej rodziny.

Abstract

In literature there are a lot of theoretical studies concerning alcoholic families, however there is a scarcity of empirical research. The aim of this study was to present what kind of image of the family is typical for men addicted to alcohol, their wives and adult children of alcoholics. In an attempt to find the answer to the problem posed in the study 21 married couples were examined where husbands were undergoing treatment at the Alcohol Addiction Therapy Ward as well as 30 adult children of alcoholics who attended ACoA meetings. In the study the Family Profile by Z. Gaś was used. The results obtained allowed us to formulate the following conclusions:

  1. The men addicted to alcohol and their wives have an idealised image of the family.
  2. There is a big similarity in the perception of the family by husbands and wives.
  3. The perception of the family by the adult children of alcoholics differs significantly from the perception of the family by the men addicted to alcohol and their wives. The ACoAs have a negative image of their families.

Słowa kluczowe

alkohol, rodzina

Keywords

alcohol, family

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30