Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Use of social networking sites by the youth in the context of personality and family variables

Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież w kontekście zmiennych osobowościowych i rodzinnych

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2015; 16(3): 144-152


Emilia Potembska1, Beata Pawłowska2, Aneta Perzyńska-Starkiewicz2, Ewa Dziurzyńska3, Jacek Gajewski4

1 Department of Psychiatric Nursing, Medical University of Lublin
2 2nd Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin
3 Department of Psychology of the University of Rzeszów
4 1st Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin

Abstract

The aim of the work was to compare chosen personality and family variables and online activity by the adolescents who have a profile on a social networking site and those who do not have such a profile.
Studied group: The study encompassed 255 respondents (64% girls and 36% boys) aged from 13 to 19. The average age was 16.5 years. 45% of individuals came from the urban areas and 55% from the rural areas. 35% of pupils attended junior high schools and 65% high schools.
Methods: The research methods used in the study include the Survey of our own design, the Adjective Check List (ACL) by Gough and Heilbrun, the Coping with Stress Questionnaire [KRS] by Janke, Erdmann and Boucsein and the Aggression Inventory by Buss-Durkee.
Results: Statistically significant differences were found in the self-image and methods of coping with stress between the adoles-cents who have a profile on a social networking site and those who do not have such a profile.
Conclusions:
  1. The adolescents who have a profile on a social networking site have a more negative self-image and show more often non-adaptive methods of coping with stress as compared to the youth who do not have such a profile.
  2. The adolescents who have a profile on a social networking site significantly more often shop online and provide their own personal data to unknown online interlocutors as compared to the youth not having such a profile.

Streszczenie

Celem pracy było porównanie wybranych zmiennych osobowościowych i rodzinnych oraz aktywności prowadzonej w Internecie przez młodzież posiadającą i nieposiadającą profilu na portalu społecznościowym.

Grupa badana: Badaniami objęto 255 osób (64% dziewcząt i 36% chłopców). w wieku od 13 do 19 roku życia. Średni wiek badanych wynosił 16,5 lat. Z miasta pochodziło 45% osoby a ze wsi – 55% uczniów. Do gimnazjum uczęszczało 35% badanych , a do liceum – 65% osób.
Metody badawcze: W pracy zastosowano Ankietę własnej konstrukcji, Test Przymiotnikowy ACL Gogha i Heilbruna, Kwestiona-riusz Radzenia Sobie ze Stresem Janke, Erdman i Boucsein oraz Kwestionariusz Nastroje i Humory Buss-Durkee.
Wyniki: Stwierdzono istotne statystycznie różnice w zakresie obrazu siebie oraz sposobów radzenia sobie ze stresem między młodzieżą posiadająca i nieposiadającą profilu na portalu społecznościowym.
Wnioski:
  1. Młodzież posiadająca profil na portalu społecznościowym ma bardziej negatywny obraz siebie i przejawia częściej nieadaptacyjne sposoby radzenia sobie ze stresem niż młodzież nieposiadająca profilu.
  2. Młodzież posiadająca profil na portalu społecznościowym znacząco częściej dokonuje zakupów w Internecie oraz podaje swoje dane osobowe w sieci nieznajomym rozmówcom, niż młodzież nieposiadająca profilu.

Słowa kluczowe

portale społecznościowe, uzależnienie od Internetu

Keywords

social networks sites, Internet addiction

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30