Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

What's new in KYNA? A review of current literature

Co nowego w KYNA? Przegląd aktualnego piśmiennictwa

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2015; 16(3): 165-172


Nikodem Skoczeń1, Emilia Potembska2, Marcin Olajossy1

1 2nd Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin
2 Department of Psychiatric Nursing, Medical University of Lublin

Abstract

The present article reviews current research on the role of the metabolites and enzymes of the kynurenine pathway in the pathogenesis, and potential new trends in the therapy, of diseases of the central nervous system. The authors present reports on the regulatory role of the kynurenine pathway in the activity of the immune system and the relationships between the activity of the kynurenine pathway and parameters of inflammation. Also discussed is the role of the kynurenine pathway in the pathomechanisms underlying the development of neurodegenerative diseases, schizophrenia, bipolar disorder and migraine. The article presents research on the role of the kynurenine pathway in the body's response to the action of antipsychotic drugs. An interesting line of research in this area concerns the possibilities of influencing the activity of the kynurenine pathway using synthetic compounds. Another new problem in KYNA research is related to changes in the expression of kynurenine 3-monooxygenase, which may turn out to be a risk factor for neurocognitive deficits in schizophrenic patients. Increased prenatal levels of KYNA may be associated with an increased risk of cognitive deficits in adult life. The kynurenine pathway may also play a regulatory role in the physiology of behavior.

Streszczenie

Artykuł przedstawia aktualne badania naukowe na temat roli metabolitów oraz enzymów szlaku kynureninowego w patogenezie i potencjalnych nowych kierunkach terapii chorób ośrodkowego układu nerwowego. Autorzy przedstawiają doniesienia mówiące o regulacyjnej roli szlaku kynureninowego w odniesieniu do aktywności układu immunologicznego oraz powiązania między aktywnością szlaku kynureninowego i parametrami stanu zapalnego. Podnoszą również znaczenie szlaku kynureninowego w patomechanizmach stojących za rozwojem chorób neurodegeneracyjnych, schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej migreny. W artykule przedstawiono również badania nad rolą szlaku kynureninowego w odpowiedzi organizmu na działanie leków przeciwpsychotycznych. Interesujące wydają się również nowe możliwości wpływania na aktywność szlaku kynureninowego za pomocą związków syntetycznych. Zmiany ekspresji 3-monooksygenazy kynureniny mogą okazać się z kolei czynnikiem ryzyka deficytów neuropoznawczych u chorych na schizofrenię. Zwiększony poziom KYNA w życiu wewnątrzmacicznym, może być związany ze zwiększonym ryzykiem deficytów poznawczych w okresie dorosłości. Szlak kynureninowy może także odgrywać rolę regulacyjną w zakresie fizjologii zachowania.

 

Słowa kluczowe

kwas kynureninowy, zaburzenia psychiczne

Keywords

kynurenic acid, mental disorders

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30