Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Przewlekła psychoza omamowo-urojeniowa o etiologii egzogennej czy schizofrenia? - opis przypadku

Persistent hallucinational-delusional psychosis of exogenous aetiology or schizophrenia? - case study

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2015; 16(3): 173-180


Agnieszka Kowal-Popczak1, Kamila Podiasek-Bosak2, Janusz Perzyński1

1 Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 NZOZ Poradnia Psychologiczna, Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju

Streszczenie

W pracy przedstawiono opis przypadku 33-letniego pacjenta, 33-krotnie hospitalizowanego psychiatrycznie, który został skierowany na leczenie do Kliniki Psychiatrii w Lublinie z rozpoznaniem Schizofrenia paranoidalna (F20.0 wg ICD-10). W oparciu o wnikliwy wywiad, badania psychiatryczne i psychologiczne oraz przeprowadzoną rewizję niemal całej dokumentacji psychiatrycznej (32 szpitalnych historii chorób oraz 1 karty informacyjnej) zweryfikowano utrzymywaną przez wiele hospitalizacji diagnozę schizofrenii rozpoznając u pacjenta Przewlekłą psychozę omamowo – urojeniową o etiologii egzogennej (alkohol, marihuana, amfetamina, LSD, BDZ) oraz osobowość dyssocjalną.

Abstract

In the work a case study of a thirty-three-year–old patient was presented, hospitalised psychiatrically 33 times, who was refereed to treatment at the Department of Psychiatry of the Medical University of Lublin diagnosed with paranoid schizophrenia (F20.0 ICD-10). On the basis of a detailed interview, a number of psychiatric and psychological tests, a revision was made of almost entire psychiatric history (32 medical case records and 1 hospital discharge summary report), the schizophrenia diagnosis, which was maintained for numerous hospital stays, was verified the patient being diagnosed with persistent hallucinational-delusional psychosis of exogenous aetiology (alcohol, marijuana, amphetamine, LSD, BDZ) and dissocial personality disorder.

Słowa kluczowe

halucynoza, psychoza omamowo-urojeniowa o etiologii egzogennej, osobowość dyssocjalna, różnicowanie

Keywords

halucynosis, persistent hallucinational-delusional psychosis of exogenous aetiology, dissocial personality disorder, differental diagnosis

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30