Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Cieciorka, pan Zdzisław i guz mózgu, czyli historia, której nie było

Chickpea, Mr. Zdzisław and brain tumor, the story that never happened

CASE REPORT
Curr Probl Psychiatry 2015; 16(4): 222-228


Adam Perzyński1, Iwona Chmiel-Perzyńska2, Rafał Dubiel3, Aneta Perzyńska-Starkiewicz1,
Ida Kłębukowska3, Justyna Pawęzka1, Marcin Olajossy1

1 II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego Lublinie
3 II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Streszczenie

Praca dotyczy przypadku pacjenta z diagnozą szkodliwego używania alkoholu oraz początkowo objawami zespołu Münchausena a następnie mitomanii. U 47 letniego pacjenta na około 3 lata przed postawieniem ostatecznej diagnozy psychiatrycznej miano postawić diagnozę guza płata skroniowego. Następnie relacja pacjenta obejmowała podróż do Czech, gdzie przy użyciu noża gamma miano zope-rować nowotwór. Po powrocie pacjent odmawiał stosowania się do zaleceń lekarskich. W ramach samo leczenia spowodował ranę na podudziu, w której trzymał ziarno ciecierzycy. Z czasem pacjent zaczął wplatać w swój życiorys wydarzenia fikcyjne, często wręcz fantazyjne jak działalność przestępcza, czy służba w Legii Cudzoziemskiej. Dokładna analiza stanu zdrowia, weryfikacja danych z innych źródeł pozwoliły na ujawnienie nieprawdziwości wszystkich danych, poczynając od guza mózgu. Oprócz chronologicznego opisu symp-tomatologii omawiane są jej uwarunkowania rodzinne, sytuacyjne i kulturowe – w tym powszechny dostęp do wiedzy medycznej. Część teoretyczna nawiązuje do prób klasyfikacji mitomanii, jej powiązań z innymi zaburzeniami oraz wskazówki do diagnostyki różnicowej.

Abstract

The case report describes a patient with the diagnosis of harmful alcohol use and, initially, the symptoms of Munchausen syn-drome and later of mitomania. In the 47-year-old patient 3 years before the final psychiatric diagnosis, brain cancer had been supposed-ly diagnosed. The patient described his travel to Czech Republic and neurosurgery operation with gamma knife. Upon return the patient refused to follow doctors’ recommendations. His self-treatment method consisted in making a skin wound in his shin and placing a chickpea inside. With time he started to interlace the facts from his life with the fabricated ones. Some of them, as criminal offences, military service in French Foreign Legion, seemed to be fantastic. Precise examination, the analysis of facts and their verification let us show falseness of the whole story, starting with brain tumor. Besides chronological description of symptoms, the paper describes family, situational and cultural correlations, including wide access to medical knowledge. The theoretical part contributes to classifications of mitomania, its connections with other disturbances and guidelines for differential diagnosis.

Słowa kluczowe

mitomania, zespół Munchausena, opieka zdrowotna

Keywords

mitomania, Munchausen syndrome, health care

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30