Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Przedchorobowy iloraz inteligencji w schizofrenii. Cześć I: Przegląd metod do pomiaru przedchorobowego poziomu IQ

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2015; 16(4): 229-232


Mariola Stecka, Hanna Karakuła-Juchnowicz

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Obserwacje dotyczące przebiegu schizofrenii wskazują na możliwość obniżenia się poziomu funkcji intelektualnych w trakcie jej trwania. Dobór odpowiednich metod do oceny stopnia deterioracji poziomu IQ jest niezwykle istotny biorąc pod uwagę rzetelność oceny neuropsychiatrycznej, a także możliwość przewidywania skuteczności programów rehabilitacyjnych. Rzetelna diagnoza funkcjo-nowania intelektualnego pacjenta powinna obejmować nie tylko jego aktualne zdolności poznawcze, ale również potencjał intelektual-ny, którego źródło leży w poziomie funkcjonowania przedchorobowego. Celem pracy był przegląd metod dotyczących pomiaru przed-chorobowego poziomu inteligencji (PPI) w schizofrenii. Omówiono następujące grupy narzędzi do pomiaru PPI: 1) najprostsze metody szacunkowe oparte o zmienne demograficzne, 2) metody oparte na skali WAIR-R, 3) metody werbalne, 4) kombinacje tych metod.

Abstract

Observations connected with the course of schizophrenia show the possibility of decline in the intellectual functioning during the disease process. Selection of proper methods to assess the level of IQ deterioration is extremely important in a reliable neuropsychiatric diagnosis and also the possibility of assessment of the rehabilitation programs effectiveness. Reliable diagnosis of the level of intellectu-al functioning of schizophrenic patient should not only consider current cognitive abilities but also the intellectual potential shown during the premorbid phase. The aim of this article was to analyze methods used in estimating the level of premorbid intelligence (PIQ). We described the following groups of methods used in the assessment of the premorbid IQ level: 1) the base methods connected with the demographic variables, 2) methods based on WAIS-R, 3) verbal methods, 4) combinations of those methods.

 

Słowa kluczowe

przedchorobowy IQ, NART, schizofrenia

Keywords

premorbid IQ, NART, schizophrenia

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30