Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Use of psychoactive substances, body image and characteristics of personality traits in bodybuilders

Stosowanie środków psychoaktywnych, obraz własnego ciała oraz charakterystyka cech osobowości u kulturystów

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2016; 17(1): 9-16
DOI: 10.1515/cpp-2016-0001

Beata Pawłowska1, Zofia Zaręba2, Emilia Potembska3

1 2nd Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation of Medical University of Lublin, Poland
2 Mazovian Centre of Occupational Medicine in Warsaw, Poland
3 Department of Psychiatric Nursing of Medical University of Lublin, Poland
 
© 2016 Medical University of Lublin
 

Abstract

The aim of the study was to determine the prevalence of psychoactive substances use as well as the characteristics of body image, self-image, narcissism and stress coping strategies in the group of male professional bodybuilders.
Material and method. The study comprised a group 30 male bodybuilders practising bodybuilding professionally for over 7 years and 30 men who did not practise any sport.
The following research methods were used in the study: Socio-demographic Questionnaire and Eating Disorders and Self-image Survey Questionnaire in Men designed by Pawłowska and Staniewicz, Coping with Stress Questionnaire by Janke, Erdmann, Boucsein, Narcissism Questionnaire by Deneke, Hilgenstock, Müller, Adjective Check List by Gough and Heilbrun in the authorised translation by Płużek.
Results. As compared to the control group, bodybuilders significantly more often use psychoactive agents and have a more negative body image and self-image and show intensified narcissism.
Conclusions: In comparison to the control group:
  1. Significantly more bodybuilders use psychoactive agents: marijuana, amphetamine and ephedrine.
  2. Bodybuilders are characterised by a significantly more negative body image related to the impression of having excessive fat tissue and not sufficient muscle tissue and intensified pursuing to obtain social acceptance.
  3. Bodybuilders are characterised by a significantly more intensified need for dominance, aggression, competitiveness, breaking social rules, being rebellious, impulsive and confrontational.
  4. Bodybuilders are characterised by significantly more intensified narcissistic traits.
  5. Bodybuilders, while in a stressful situation, express compensatory conviction of having better than other people skills to cope with difficulties.

Keywords

bodybuilders, body image, personality, narcissism, coping with stress, drugs

Streszczenie

Celem pracy było określenie rozpowszechnienia stosowania środków psychoaktywnych oraz charakterystyka cech obrazu własnego ciała, obrazu siebie, narcyzmu i sposobów radzenia sobie ze stresem w grupie osób uprawiających zawodowo kulturystykę.

Materiał i metoda
Przebadano grupę 30 mężczyzn zawodowo uprawiających kulturystykę ponad 7 lat oraz 30 mężczyzn nieuprawiających zawodowo żadnego sportu.
W pracy zastosowano: Ankietę socjodemograficzną i Kwestionariusz do Badania Zaburzeń Odżywiania oraz Obrazu Własnego Ciała u Mężczyzn, autorstwa Pawłowskiej i Staniewicz, Kwestionariusz Radzenia Sobie ze Stresem Janke, Erdmann, Boucsein, Kwestionariusz Narcyzmu Deneke, Hilgenstock, Müller, Test Przymiotnikowy Gougha i Heilbruna.
Wyniki: Kulturyści porównaniu do grupy kontrolnej istotnie częściej stosują środki psychoaktywne, mają bardziej negatywny obraz własnego ciała i nasilony narcyzm.
Wnioski:
  1. Istotnie więcej kulturystów niż mężczyzn uprawiających sport rekreacyjnie stosuje środki psychoaktywne.
  2. Kulturystów charakteryzuje istotnie bardziej niż grupę kontrolną negatywny obraz własnego ciała oraz nasilone dążenie do uzyskania akceptacji społecznej.
  3. Kulturyści w porównaniu do grupy kontrolnej charakteryzuje znacząco bardziej nasilona potrzeba dominacji, agresji, rywalizacji, łamania zasad społecznych, impulsywność, konfliktowość.
  4. Kulturystów charakteryzują istotnie bardziej niż grupę kontrolną nasilony narcyzm.
  5. Kulturyści istotnie częściej niż mężczyźni uprawiający sport rekreacyjnie w sytuacji stresu wyrażają kompensacyjne przekonanie o posiadaniu lepszych niż inni ludzie predyspozycji do poradzenia sobie z trudnościami.

Słowa kluczowe

kulturyści, obraz własnego ciała, osobowość, narcyzm, radzenie sobie ze stresem, narkotyki

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30