Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

The case of inorganic hypersomnia treated with light therapy in the course of schizoaffective disorder

Przypadek hipersomnii nieorganicznej leczonej światłem w przebiegu zaburzenia schizoafektywnego

CASE REPORT
Curr Probl Psychiatry 2016; 17(1): 17-18
DOI: 10.1515/cpp-2016-0002

Jolanta Masiak 1, Elżbieta Masiak 2, Katarzyna Ziniuk 3

1 Samodzielna Pracownia Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii UM w Lublinie

2 Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL
3 Samodzielna Pracownia Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii UM w Lublinie
 
© 2016 Medical University of Lublin
 

Abstract

According to ICD 10, nonorganic hypersomnia is defined as “a condition of either excessive daytime sleepiness and sleep attacks (not accounted for by an inadequate amount of sleep) or prolonged transition to the fully aroused state upon awakening. When no definite evidence of organic etiology can be found, this condition is usually associated with mental disorders”. The severe hypersomnia in the course of schizoaffective disorder is rather a rare phenomenon. The paper presents the case of 41-year-old female patient with severe hypersomnia during the course of the schizoaffective disorder. The course of hypersomnia was severe. The patient slept constantly day and night and was awoken by her family for about three-hour period of time. The duration of hypersomnia was about one year until the onset of treatment. The patient was successfully treated with light therapy that caused gradual resolution of the symptoms of hypersomnia. The patient is also treated as prior to the onset of hypersomnia with antipsychotics and the mood stabilizers for schizoaffective disorder. Since that time there were six-year-period of follow up when the patient was free of any symptoms of hypersomnia.

Key words

nonorganic hipersomnia, schizoaffective disorder, treatment
 

Streszczenie

Nieorganiczna hipersomnia wg ICD10, to zaburzenie w którym występuje nadmierna senność w ciągu dnia i ataki snu, nie będące skutkiem zbyt krótkiego snu nocnego lub wydłużone przechodzenie do stanu czuwania po obudzeniu. Zaburzenie to często współwy-stępuje z innymi zaburzeniami psychicznymi. Hipersomnia rzadko występuje w przebiegu zaburzenia schizoafektywnego. Przedstawio-no przypadek 41 letniej pacjentki z diagnozą zaburzenia schizoafektywnego i hipersomnii. Stan zdrowia somatycznego pacjentki nie wykazywał odchyleń od normy. Przebieg hipersomnii był wyjątkowo ciężki. Pacjentka poza trzema godzinami wybudzenia, które codziennie inicjowała rodzina, spała przez pozostałą część doby i trwało to około roku przed rozpoczęciem leczenia. Zastosowano leczenie światłem, które okazało się skuteczne i spowodowało ustąpienie objawów hipersomnii. Pacjentka jest stale leczona farmakologicznie, podobnie jak przed wystąpieniem hipersomnii, w związku z zaburzeniem schizoafektywnym. Mimo sześcioletniego już okresu obserwa-cji objawy hipersomnii nie pojawiły się ponownie.

Słowa kluczowe

nieorganiczna hipersomnia, zaburzenie schizoafektywne, leczenie

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30