Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Extraordinary system of delusions and the social functioning - a case study

CASE REPORT Curr Probl Psychiatry 2016; 17(1): 19-23
© 2016 Medical University of Lublin
DOI: 10.1515/cpp-2016-0003

Nikodem Skoczeń, Sebastian Masternak, Marcin Olajossy

II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin
 

Abstract

Schizophrenic psychoses are a heterogeneous group of diseases that affect about 1% of the world’s population. The first symptoms of the disease usually manifest between ages 20 and 30. The diagnostic criteria for schizophrenia and its subtypes are characterized in detail in ICD-10. Diagnosis is based primarily on the presence of productive symptoms such as delusions or hallucinations occurring for at least one month which cannot be explained in another way. Schizophrenia is a disease which largely affects social functioning of patients, such as occupational perfor-mance, family life, interpersonal relationships or housing situation. Apart from the sociological aspect, social lives of schizophrenia sufferers are significantly impoverished due to cognitive impairment associated with improper functioning of NMDA receptors. The study describes a case of a patient suffering from paranoid schizophrenia which sheds light on the social functioning of this group of patients.

Keywords

delusions, social functioning

Streszczenie

Psychozy schizofreniczne to heterogenna grupa chorób, dotykająca około 1% światowej populacji. Pierwsze objawy choroby występują zazwyczaj w wieku 20-30 lat. Kryteria rozpoznania schizofrenii, oraz jej postaci są dokładnie scharakteryzowana przez ICD-10. Rozpoznanie opiera się głównie na obecności objawów wytwórczych takich jak urojenia czy halucynacje występujących przez co najmniej jeden miesiąc i nie dających się wytłumaczyć w inny sposób. Schizofrenia jest chorobą w dużym stopniu obniżającą jakość funkcjonowania społecznego chorych, co objawia się na takich polach jak życie zawodowe, rodzinne, kontakty międzyludzkie czy sytuacja mieszkaniowa. Poza aspektem socjologicznym, ważną przyczyną zubożenia życia społecznego chorych wydają się być zaburzenia poznawcze związane z niewłaściwym funkcjonowaniem receptorów NMDA. W pracy przedstawiony został przypadek pacjenta chorującego na schizofrenię paranoidalną, na podstawie którego można wyciągnąć wnioski dotyczące społecznego funkcjonowania tej grupy chorych.

Słowa kluczowe

urojenia, funkcjonowanie społeczne

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30