Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Changes in the levels of kynurenic acid and selected proinflammatory cytokines after pharmacological treatment and electroconvulsive therapy (ECT) in patients with depressive disorder

Zmiany poziomu kwasu kynureninowego i wybranych cytokin prozapalnych u pacjentów z depresją leczonych farmakologicznie i za pomocą elektrowstrząsów (EW)

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2016; 17(1): 75-82
DOI: 10.1515/cpp-2016-0008

Marcin Olajossy1, Emilia Potembska2, Nikodem Skoczeń1, Bartosz Olajossy3, Ewa Urbańska3

1 2nd Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation Medical University of Lublin, Poland
2 Department of Psychiatric Nursing, Medical University of Lublin
3 Chair and Department of Experimental and Clinical Pharmacology, Laboratory of Cellular and Molecular Pharmacology

Abstract

The aim of the present study was to compare the concentrations of KYNA, 3-OH-KYN and the cytokines TNF-α and IL-6 in patients with depression vs. healthy controls as well as in patients with depression treated pharmacologically vs. those treated using ECT. We also evaluated the relationship between the concentrations of KYNA, 3-OH-KYN and the cytokines TNF-α and IL-6 and clinical improvement measured on the MADRS scale in patients treated pharmacologically and those treated with ECT.

Subjects and methods. The study group comprised 29 patients aged 28 to 60 years with a diagnosis of a major depressive episode. Eleven of the patients received pharmacological treatment and 18 were treated with ECT.
Patients were assayed for serum levels of KYNA and the cytokines IL-6 and TNF-α. Clinical improvement was measured on the MADRS depression rating scale and the clinical global impression (CGI) scale.
Results. Significant differences were found in KYNA levels between depressive patients and healthy controls. Pharmacological treatment significantly contributed to the increase in KYNA levels and ECT – to the increase in TNF-α levels in depressive patients.
Conclusions:

  1. Depressive patients have significantly lower concentrations of KYNA than healthy individuals
  2. Depressive patients who have undergone pharmacological treatment have significantly higher KYNA concentrations than before treatment.
  3. Depressive patients who have undergone ECT treatment have significantly lower TNF-α concentrations than before treatment.
  4. High pre-treatment levels of IL-6 are associated with a lower MADRS improvement index in pharmacologically treated patients with depression.

Streszczenie

Celem pracy było porównanie stężenia KYNA, 3-OH-KYN oraz cytokin: TNF-α i IL-6 u pacjentów z depresją i osób zdrowych oraz u pacjentów z depresją leczonych farmakologicznie i EW. Oceniono również zależności między stężeniem KYNA, 3-OH-KYN oraz cytokin: TNF-α i IL-6 a wskaźnikiem poprawy w skali MADRAS w grupie pacjentów leczonych farmakologicznie i EW.
Grupa badana i metody: Grupę badaną stanowiło 29 pacjentów w wieku od 28 do 60 lat, z rozpoznaniem epizodu ciężkiej depre-sji. Farmakologicznie leczonych było 11 pacjentów, a u 18 osób stosowano elektryczną terapię drgawkową (EW).
U pacjentów oznaczano poziom kwasu KYNA oraz stężenie cytokin IL-6, TNF-α w surowicy krwi. W pracy zastosowano skalę de-presji MADRAS oraz skalę ogólnego wrażenia klinicznego CGI.
Wyniki: Stwierdzono istotne różnice w zakresie stężenia KYNA między pacjentami a osobami zdrowymi. Leczenie farmakologicz-ne istotnie wpływa na wzrost stężenia KYNA, a EW na wzrost stężenia TNF-α u pacjentów z depresją.
Wnioski:

  1. Pacjenci z depresją mają istotnie niższe stężenie KYNA niż osoby zdrowe.
  2. Pacjenci z depresją po leczeniu farmakologicznym uzyskali istotnie wyższe stężenie KYNA niż przed leczeniem.
  3. Pacjenci z depresją po leczeniu EW uzyskali istotnie niższe stężenie TNF-α niż przed leczeniem.
  4. Wysoki poziom IL-6 przed leczeniem łączy się z mniejszym wskaźnikiem poprawy w skali MADRS u pacjentów z depresją objętych leczeniem farmakologicznym.

Full Text

Keywords

kynurenic acid, depression, proinflammatory cytokines

Słowa kluczowe

kwas kynureninowy, depresja, cytokiny prozapalne

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30