Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do badania Obrazu własnej Choroby

The psychometric properties of the Disease Perception Questionnaire

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2016; 17(2): 83-89

DOI: 10.1515/cpp-2016-0009


Beata Pawłowska1, Emilia Potembska2, Jarosław Pić3, Natalia Pić4, Konrad Pić5

1 II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Zamojski Szpital Niepubliczny, Odział Ortopedii i Traumatologii, Zamość
4 Studentka Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
5 Student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

W artykule opisano właściwości psychometryczne Kwestionariusza Obrazu Choroby (KOCh). Pierwotną wersją KOCh, składająca się ze 99 itemów przebadano grupę 161 osób w wieku od 25 do 85 roku życia. Na postawie analizy czynnikowej wyodrębniono cztery czynniki (skale), wskazujące na różny obraz choroby u badanych pacjentów: (1) Choroba jako zagrożenie, (2) Choroba jako słabość, (3) Choroba jako zadanie, (4) Choroba jako korzyść. Odrzucono itemy o najniższych ładunkach czynnikowych oraz o najniższych wskaźnikach swoistości czynnikowej. Wyodrębnione czynniki wyjaśniają w sumie 38% wariancji. Ostateczna wersja kwestionariusza KOCh składa się z 57 pytań. Współczynniki rzetelności dla poszczególnych czynników wynoszą: dla czynnika – Choroba jako zagrożenie alfa Cronbacha = 0,94; dla czynnika – Choroba jako słabość alfa Cronbacha = 0,86, dla czynnika – Choroba jako zadanie alfa Cronbacha = 0,84, dla czynnika – Choroba jako korzyść alfa Cronbacha = 0,85.

Abstract

This article describes the psychometric properties of the Disease Perception Questionnaire (Kwestionariusz Obrazu Choroby, KOCh, in Polish). An original version of KOCh consisting of 99 items was used to survey a group of 161 subjects aged 25 to 85 years. On the basis of factor analysis, four factors (scales) were identified which pointed to the subjects’ different perceptions of their disease: (1) Disease as a Threat, (2) Disease as a Weakness, (3) Disease as a Task, and (4) Disease as a Benefit. Items with the lowest factor loadings and the lowest factor specificity indexes were rejected. The factors identified explained 38% of the total variance. The final version of the KOCh questionnaire consisted of 57 items. The coefficients of reliability for the individual factors were Cronbach’s alpha = 0.94 for Disease as a Threat, Cronbach’s alpha = 0.86 for Disease as a Weakness, Cronbach’s alpha = 0.84 for Disease as a Task, and Cronbach’s alpha = 0.85 for Disease as a Benefit.

Full text

Keywords

attitudes toward disease, questionnaire

Słowa kluczowe

postawy wobec choroby, kwestionariusz

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30