Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Value preferences in individuals with low and high self-esteem

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2016; 17(2): 97-106

DOI: 10.1515/cpp-2016-0011


Kamila Dziwota1, Agnieszka Dudek1, Anna Szpak1, Karolina Ludwikowska1, Damian Kowalski1,
Łukasz Drabarek†, Ewelina Dziwota2, Marcin Olajossy2

1 The John Paul II Catholic University of Lublin
2 2nd Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin

Abstract

The basic purpose of this article is to compare how people with low and high self-esteem rated particular values. Additionally, the authors look at gender differences concerning the attitudes toward certain values. The study involved 268 individuals aged 19-24 (M= 21.71, SD= 1.54). The participants were surveyed using the Rosenberg Self-Esteem Scale (SES) and the Rokeach Value Survey (RVS). The results were considered significant at p<0.05. The findings demonstrated that people with lower self-esteem had higher opinion of values like Conformity, Pleasure, and Comfortable Life as well as some Instru-mental Values (Self-Control and Politeness), when compared against the individuals with higher self-esteem. On the other hand, they were found to value Courage. There were no differences concerning the way individuals with high and low self-esteem rated Social Recognition, A Sense of Accomplishment and Self-Respect. Also, the authors noticed that men were more likely to appreciate Hedonistic and Intellectual values, while women attached great-er significance to Relational values. There were no gender differences concerning the rating of Aesthetic and Subjective values.

Streszczenie

Podstawowym celem artykułu jest charakterystyka porównawcza wartościowania u osób o niskiej i wysokiej samoocenie. Dodat-kowo opisano różnice w wartościowaniu występujące między kobietami a mężczyznami.
Przebadano 268 osób w wieku od 19 do 24 lat (M= 21,71, SD= 1,54) przy użyciu następujących metod: Kwestionariusz SES Ro-senberga i Skala Wartości SW Rokeacha. W obliczeniach przyjęto poziom istotności p<0,05. Wyniki wskazują na to, że wartości konfor-mistyczne (czysty, opanowany, uprzejmy, posłuszny) oraz wartości takie jak przyjemność, dostatnie życie są wyżej cenione przez osoby z niską samooceną niż przez osoby z samooceną wysoką. Osoby o wysokiej samoocenie natomiast wyżej cenią odwagę. Osoby o niskiej i wysokiej samoocenie nie różnią się w przypisywaniu ważności uznaniu społecznemu, poczuciu dokonania i poczuciu własnej godności.
Wykazano, że mężczyźni wyżej cenią wartości hedonistyczne i intelektualne, natomiast kobiety – wartości relacyjne. Nie różnią się jednak tym, jaką rangę przypisują wartościom estetycznym i podmiotowym.

Full text

Keywords

self-esteem, values, personality psychology

Słowa kluczowe

samoocena, wartości, psychologia osobowości

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30