Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Psychopathological symptoms in children and adolescents diagnosed with autism spectrum disorders with comorbid epilepsy

Objawy psychopatologiczne u dzieci i młodzieży z rozpoznaniem zaburzenia ze spektrum autyzmu ze współwystępującą padaczką – opis przypadku

CASE REPORT
Curr Probl Psychiatry 2016; 17(3): 164-172
DOI: 10.1515/cpp-2016-0017
© 2016 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Żaneta Brudkowska 1, Katarzyna Jusiak 2 , Michał Próchnicki 1,2, Beata Gołębiowska 3,
Justyna Morylowska-Topolska 1, Ewelina Dziwota 4, Paweł Pawełczak 5,6, Hanna Karakuła-Juchnowicz1,2

1 Department of Clinical Neuropsychiatry, Medical University of Lublin
2 Clinic of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin
3 Department of Neurology III Chair of Pediatrics, Medical University of Lublin
4 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin
5 Health Care Unit, District Hospital in Sochaczew
6 Health Center of Western Mazovia, Ltd

Abstract

Psychopathological symptoms in children and adolescents diagnosed with autism spectrum disorders with comorbid epilepsy - case report

The number of diagnoses of Autism Spectrum Disorders (ASD) is on the rise, which encourages the search for their causes spurs researchers to study co-occurrence of ASD with other diseases and disorders. This study aims at highlighting the importance of the clinical problem of autism spectrum disorders and its comorbidity with epilepsy. This is one of the most common co-morbidities happening to children.
Regarding the psychopathological symptoms, it needs emphasizing that both in case of an isolated ASD and epilepsy itself, the accompanying psychiatric symptoms are confirmed. The research conducted so far also shows that in the course of epilepsy in the child/youth, mental health problems are often revealed, particularly depression and anxiety disorders. Episodes of depression and anxiety disorders are also mentioned as the most common comorbid psychopathological symptoms associated with ASD. An accurate and rapid diagnosis of epilepsy can improve the functioning of the child in the family environment and can improve communication skills. It is also important for the overall intellectual and psychological development. Making a correct diagnosis of the problem is equally crucial as choosing the right methods of medical and psychological care. Moreover, it determines the early use of adequate, safe and effective forms of treatment.

Streszczenie

Częste rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorders) – skłania do intensyfikacji poszukiwania przyczyn jego powstawania oraz badania współwystępowania ASD z innymi chorobami i zaburzeniami. Praca ma na celu podkreślenie jak bardzo istotnym problemem klinicznym jest współwystępowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu z padaczką, która jest jedną z najczęściej współwystępujących z ASD chorób w okresie dzieciństwa.
Skupiając się na objawach psychopatologicznych należy podkreślić, iż zarówno w izolowanym ASD jak i samej padaczce odnotowuje się objawy zaburzeń psychicznych towarzyszących. Z dotychczasowych badań wynika również, iż w przebiegu padaczki w tym dziecięcej/ młodzieńczej, często ujawniają się zaburzenia psychiczne w szczególności depresja i zaburzenia lękowe. Epizody depresji oraz zaburzenia lękowe wymieniane są również jako najczęściej współwystępujące objawy psychopatologiczne towarzyszące ASD. Trafna i szybka diagnoza epilepsji może poprawić funkcjonowanie dziecka w środowisku rodzinnym a także usprawnić umiejętności komunikacyjne; ma również duże znaczenie dla ogólnego rozwoju intelektualnego i psychologicznego. Dokonanie właściwej diagnozy problemu jest kluczowe w kwestii tak znaczącej jak wybór właściwej opieki medyczno-psychologicznej, ponadto warunkuje wczesne zastosowanie adekwatnych, bezpiecznych i efektywnych form terapeutycznych.

Keywords

ASD, epilepsy, psychopathological symptoms, mental disorders

Słowa kluczowe

ASD, padaczka, objawy psychopatologiczne, zaburzenia psychiczne

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30