Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

On the border of deep spirituality and psychosis… A case study

Na granicy głębokiej duchowości i psychozy… Studium przypadku

CASE REPORT
Curr Probl Psychiatry 2016; 17(3): 183-197
DOI: 10.1515/cpp-2016-0020
© 2016 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Ewelina Dziwota1, Diana Żmuda1, Rafał Dubiel1, Kamila Dziwota2,
Renata Markiewicz 3, Marta Makara-Studzińska4, Marcin Olajossy1

1 2nd Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation Medical University of Lublin, Poland
2 Department of Psychotherapy Jagiellonian University Collegium Medicum, Poland
3 Department of Psychiatric Nursing, Medical University of Lublin, Poland
4 Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin, Poland

Abstract

This article is a case study of a 28-year-old patient diagnosed with F23. The report is preceded by an extensive literature review describing the situation of the mentally ill, in which psychiatry intermingles with spirituality and the sacrum.
The aim of the study was to investigate the relationship between religion/spirituality and schizophrenia as well as to draw attention to the complex problem of differential diagnosis of religious and spiritual problems. When is psychiatric treatment enough and when is intervention of a priest really essential?
The authors discuss the problem of mental disorders in connection with religion and spirituality in the clinical context. The article shows that it is very important that the processes of diagnosis and treatment take into account the patients' individual traits, beliefs, values and spirituality.

Streszczenie

Niniejszy artykuł jest studium przypadku 28-letniego pacjenta z rozpoznaniem F23, studium poprzedzonym rozległym przeglądem piśmiennictwa, obrazującym sytuację życiową człowieka chorego, na której tle psychiatria miesza się ze sferą duchową i sferą sacrum.
Celem autorów podejmujących ten temat było ukazanie wzajemnych relacji pomiędzy religią, duchowością i schizofrenią a także zwrócenie uwagi na złożone zagadnienie diagnozy różnicującej problemy religijne oraz duchowe. Kiedy wystarcza samo działanie specjalisty psychiatry a kiedy nieodzowna jest interwencja kapłana?
Autorzy ukazują zagadnienienie zaburzenia psychicznego w powiązaniu z religijnością i duchowością w kontekście klinicznym, niezwykle istotny wydaje się bowiem zarówno proces diagnozowania jak i leczenia poszczególnych jednostek, uwzględniając ich cechy, światopogląd oraz system wartości i aspekty duchowe.

Keywords

spirituality, religion, mental disorders, schizophrenia

Słowa kluczowe

duchowość, religijność, zaburzenia psychiczne, schizofrenia

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30