Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Omega – 3 fatty acids in schizophrenia – part I: importance in the pathophysiology of schizophrenia

Kwasy tłuszczowe omega 3 w schizofrenii – część I: znaczenie w patofizjologii schizofrenii

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2016; 17(3): 198-213
DOI: 10.1515/cpp-2016-0021
© 2016 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Joanna Róg1 , Hanna Karakuła-Juchnowicz 2,3

1 Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences

2 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin 3 Department of Clinical Neuropsychiatry, Medical University in Lublin

Abstract

Despite the increasing offer of antipsychotic drugs, the effectiveness of pharmacotherapy in schizophrenia is still unsatisfactory. Drug resistance, lack of complete remission and the increasing risk of metabolic complications are the reasons why the new forms of therapy in schizophrenia among which unsaturated essential fatty acids omega 3 (EFAs ω-3) affecting the proper functioning of nervous system, are mentioned, are being looked for.
Fatty acids represent 50-60% of the dry weight of the brain and diet is one of the factors that influence the value of each of the fat fractions in the neuron membranes. Patients with schizophrenia tend to have irregular nutritional status concerning essential fatty acids ω-3, which might result from metabolic disorders or irregular consumption of fatty acids.
Apart from being a review of the literature on this subject, this very paper characterizes essential fatty acids ω-3, their metabolism, the most important sources in the diet and the opinions of experts in the field about the recommended intake. It pays attention to the role of essential fatty acids in both the structure and functioning of the central nervous system is, as well as their role in the pathophysiology of schizophrenia, with particular emphasis on the membrane concept by David Horrobin. The assessment of the errors in consumption and metabolism of essential fatty acids are described as well.
The evidence was found both in epidemiological and modeling studies. It supports the participation of EFAs in etiopathogenesis and pathophysiology of schizophrenia. Further research is needed, both observational and interventional, as to the role of essential fatty acids ω-3 in the functioning of the CNS as well as the development and course of schizophrenia.

Streszczenie

Pomimo wprowadzenia na rynek kolejnych leków przeciwpsychotycznych, efektywność farmakoterapii w schizofrenii pozostaje nadal nie w pełni zadowalająca. Lekooporność, brak pełnej remisji oraz narastające ryzyko powikłań metabolicznych są powodem poszukiwań nowych form terapii w schizofrenii, wśród których wymienia się, oddziałujące na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 (NNKT ω-3).
Kwasy tłuszczowe stanowią 50-60% suchej masy mózgu, a sposób żywienia stanowi jeden z czynników wpływających na stosunek poszczególnych frakcji tłuszczu w błonach neuronów. U pacjentów ze schizofrenią wykazano nieprawidłowy stan odżywienia NNKT ω-3, który wynikać może z zaburzenia metabolizmu lub nieprawidłowej struktury spożycia kwasów tłuszczowych.
W artykule stanowiącym przegląd literatury dotyczącej tej tematyki scharakteryzowano NNKT ω-3, ich metabolizm, najważniejsze źródła w diecie oraz stanowiska eksperckie w zakresie zalecanego spożycia. Przedstawiono rolę NNKT w budowie i funkcjonowaniu OUN oraz ich znaczenie w patofizjologii schizofrenii, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji błonowej Davida Horrobina. Opisano także możliwości oceny nieprawidłowości w spożyciu i metabolizmie NNKT.
Pochodzące z badań epidemiologicznych oraz modelowych dowody potwierdzają udział NNKT w etiopatogenezie i patofizjologii schizofrenii. Konieczne są dalsze badania, zarówno obserwacyjne, jak i interwencyjne dotyczące roli NNKT ω-3 w funkcjonowaniu OUN oraz rozwoju i przebiegu schizofrenii.

Keywords

schizophrenia, omega-3, essential fatty acids omega 3, docosahexaenoic acid, eicosapentaenoic acid, α-linolenic acid, Horrobin theory, membrane theory of schizophrenia, central nervous system, niacin test

Słowa kluczowe

schizofrenia, omega 3, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3, kwas dokozaheksaenowy, kwas eikozapentaenowy, kwas α-linolenowy, teoria Horrobina, teoria błonowa schizofrenii, ośrodkowy układ nerwowy, test niacynowy

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30