Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Modern faces of hysteria, or some of the dissociative disorders

Współczesne twarze histerii, czyli niektóre zaburzenia dysocjacyjne

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2016; 17(3): 214-225
DOI: 10.1515/cpp-2016-0022
© 2016 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Alena Stefańska1, Ewelina Dziwota2, Marcin Stefański2,
Alicja Nasiłowska-Barud1, Marcin Olajossy2

1 Department of Clinical Psychology and Cardiology, Medical University, Lublin, Poland
2 2nd Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation Medical University of Lublin, Poland

Abstract

The concept of "hysteria" comes from the Greek word "hystera" (uterus) and dates back to the time of Hippocrates, at least. Modern classifications differ regarding the area encompassed by the concepts of dissociation and conversion differ. Mental health profes-sionals in the United States (DSM-5) use a standard classification of mental disorders codifying dissociative disorders as a distinct class of disorders, but subsumes conversion disorders under "somatoform disorders". The history of hysteria is as long as the history of mankind. Apparently, both the essence and mechanisms of dissociative disorders remain unchanged despite the fact that many years have passed. According to Owczarek et al., dissociative symptoms are caused by the malfunctioning of defence mechanisms and anxiety. This article provides an overview of the available literature on the etiology and pathogenesis of dissociative disorders as well as disor-ders such as amnesia, dissociative fugue, trance and possession.

Streszczenie

Pojęcie „histeria” pochodzi od greckiego słowa „hystera” (macica) oraz sięga co najmniej czasów Hipokratesa. Współczesne klasyfikacje różnią się między sobą co do obszaru pojęć dysocjacja i konwersja. Amerykańska klasyfikacja DSM-V wyodrębnia zaburzenia dysocjacyjne, natomiast zaburzenia konwersyjne zalicza do „zaburzeń pod postacią somatyczną”. Historia histerii jest długa jak losy naszej ludzkości i jak się okazuje, istota i mechanizmy powstawania zaburzeń dysocjacyjnych pozostały niezmienne mimo upływu lat. Zgodnie z badaniami Owczarka K. i wsp., u podłoża objawów dysocjacyjnych leżą wadliwe funkcjonowanie mechanizmów obronnych oraz lęk. Niniejszy artykuł stanowi przegląd dostępnego piśmiennictwa na temat etiologii i patogenezy zaburzeń dysocjacyjnych a także zaburzeń takich jak: amnezja dysocjacyjna, fuga, trans i opętanie.
 

Keywords

hysteria, dissociative disorders, amnesia, fugue, trance, possession

Słowa kluczowe

histeria, zaburzenia dysocjacyjne, amnezja, fuga, trans, opętanie

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30