Current Problems of Psychiatry

Volume 18 (2017)

Number 1

Choroby glutenozależne a schizofrenia – potencjalne mechanizmy łączące, możliwości diagnostyczne oraz terapeutyczne
Joanna Tomaka, Hanna Karakuła-Juchnowicz, Justyna Morylowska-Topolska, Michał Dzikowski, Dariusz Juchnowicz, Marta Flis, Aleksandra Siek, Michał Próchnicki
Czy geniusz ociera się o szaleństwo? Część I: Związek kreatywności z występowaniem objawów psychopatologicznych w chorobie afektywnej dwubiegunowej
Olga Nowacka, Henryk Welcz, Hanna Karakuła-Juchnowicz
Terminalna jasność umysłu
Boris Alejandro Chiriboga-Oleszczak

47 Assessment of the need for information about planned gynecologic surgery

Ocena poziomu zapotrzebowania na informacje odnośnie planowanej operacji ginekologicznej

Magdalena Derewianka-Polak, Grzegorz Polak, Marcin Bobiński, Wiesława Bednarek, Jan Kotarski, Marta Makara-Studzińska, Aneta Gerhant, Marcin Olajossy
Neuropoznawczy wymiar schizofrenii – możliwości oceny oraz implikacje terapeutyczne
Agata Makarewicz, Hanna Karakuła-Juchnowicz, Łukasz Łobejko
Zjawisko chemobrain u pacjentów chorych na nowotwór na przykładzie szpiczaka mnogiego
Magdalena Bury
 

Number 2

Wsparcie psychologiczne rodziny w okresie kryzysu (na przykładzie rodzin uczestników działań wojsko-wych na Ukrainie)
Tetiana Yablonska, Tetiana Melnychuk
Grzegorz Opielak, Maciej Kozioł, Tomasz Zuzak, Piotr Piech, Ryszard Maciejewski
Zależności między zanieczyszczeniem powietrza a depresją
Urszula Łopuszańska, Marta Makara-Studzińska
Spożywanie alkoholu a zagrożenie uzależnieniem od Internetu u młodzieży w wieku od 13 do 17 roku życia mieszkającej w mieście i na wsi
Maciej Zygo, Emilia Potembska, Karol Zygo, Andrzej Stanisławek, Łukasz Karaś, Beata Pawłowska
Hiponatremia w praktyce lekarza psychiatry. Część 1: zespół SIADH i hiponatremia polekowa
Ewa Stelmach, Olga Hołownia, Maciej Słotwiński, Aneta Gerhant, Marcin Olajossy
Hiponatremia w praktyce lekarza psychiatry. Część 2: polidypsja psychogenna
Aneta Gerhant, Maciej Słotwiński, Olga Hołownia, Ewa Stelmach, Marcin Olajossy
Magdalena Razmus, Beata Daniluk, Piotr Markiewicz

Number 3

Mads Gram Henriksen, Josef Parnas
Barnaby Nelson, Louis A. Sass
Konceptualizacja pojęć Ja i poczucia tożsamości oraz ich zaburzenia w przebiegu schizofrenii w pracach polskich autorów
Hanna Karakuła-Juchnowicz, Justyna Morylowska-Topolska

217 EASE: Badanie Nieprawidłowego Doświadczania Siebie (EASE: Examination of Anomalous Self-Experience)

Josef Parnas, Paul Møller, Tilo Kircher, Jørgen Thalbitzer, Lennart Jansson, Peter Handest, Dan Zahavi, Hanna Karakuła-Juchnowicz, Justyna Morylowska-Topolska, Dariusz Juchnowicz

Number 4

Wspomnienie o Prof. Janie Mazurkiewiczu w 70-tą rocznicę śmierci
Aneta Perzyńska – Starkiewicz
Czy można zresetować objawy schizofrenii?
Marcin Olajossy, Ewelina Soroka
Urszula Łopuszańska, Marta Makara-Studzińska
Schizofrenia lekooporna - niefarmakologiczne metody augmentacji leczenia klozapiną
Joanna Gałaszkiewicz, Krzysztof Rębisz, Justyna Morylowska-Topolska, Hanna Karakuła-Juchnowicz, Gustaw Kozak
Schizofrenia lekooporna i super-lekooporna – studium przypadku
Ewelina Soroka, Inga-Ujma Lesiczka, Magdalena Tracz, Bernarda Bereza, Marcin Olajossy
Rola oksytocyny w patogenezie i leczeniu schizofrenii
Katarzyna Jusiak, Żaneta Brudkowska, Maria Gołębiowska, Justyna Morylowska – Topolska, Beata Gołębiowska, Michał Próchnicki, Agnieszka Próchnicka, Hanna Karakuła – Juchnowicz

313 Insight and recovery and the stigma of mental illness - analysis of the phenomenon of insight in schizophrenia and its correlations with the processes of stigma and self-stigma

Wgląd i zdrowienie a piętno choroby psychicznej - analiza zjawiska wglądu w schizofrenii i jego relacji z procesami stygmatyzacji i autostygmatyzacji

Ewelina Soroka, Kamila Dziwota, Justyna Pawęzka, Marcin Olajossy

Strukturalne i funkcjonalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu jadłowstrętu psychicznego
Michał Hys, Nikodem Skoczeń, Ewelina Soroka, Marcin Olajossy
Charakterystyka wybranych cech funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików w kontekście postaw ich rodziców
Izabela Zakrzewska,Agnieszka Samochowiec
Samookaleczanie się - przegląd narzędzi służących do oceny niesamobójczych zachowań samouszkadzających
Ewelina Drzał-Fiałkiewcz, Agata Makarewicz, Mateusz Walczak, Aleksandra Walczak, Małgorzta Fu-tyma-Jędrzejewska, Gustaw Kozak, Piotr Frończuk, Hanna Karakuła-Juchnowicz
Depresja i zaburzenia lękowe u chorych na cukrzycę
Aleksander Araszkiewicz, Izabela Mirlak
"Rwać włosy z głowy” o znaczeniu traumatycznych wydarzeń rodzinnych w powstawaniu i podtrzymy-waniu objawów trichotillomanii- opis przypadku
Aleksandra Siek, Agata Makarewicz, Łukasz Łobejko, Anna Gralewska, Joanna Tomaka, Justyna Szy-mańska – Piekarczyk, Jakub Siembida, Hanna Karakuła Juchnowicz
Doświadczanie przemocy domowej w dzieciństwie a poziom osobowościowej cechy lęku u osób dorosłych
Bernarda Bereza, Justyna Morylowska-Topolska, Anna Urbańska, Diana Szymczuk, Hanna Karakuła-Juchnowicz

 

 

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30