Current Problems of Psychiatry

Number 1

Contents/Spis treści

Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief)
dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz
 
Redaktorzy tematyczni
Psychiatria: dr hab. n. med. Marcin Olajossy
Psychologia kliniczna: dr hab. n. med. Beata Pawłowska
Neuropsychologia: dr n. hum. Paweł Krukow
Varia: dr hab. n. o zdr. Agnieszka Samochowiec
 
Sekretarz redakcji
mgr Natalia Tekely-Ostasz
 
Redaktor statystyczny 
mgr inż. Kamil Jonak
 
Zespół redakcyjny (Editorial Staff)
dr n. med. Halina Dubas-Ślemp
dr n. med. Emilia Potembska
dr n. med. Aldona Stodulska-Blaszke
dr n. med. Justyna Morylowska-Topolska
dr n. med. Ewa Stelmach

 

Szanowni Czytelnicy Current Problems of Psychiatry,

 

Z wielką przyjemnością oddajemy do Państwa rąk pierwszy w 2017 roku numer CPoP - pełen bardzo ciekawych artykułów o różnorodnej, bardzo aktualnej tematyce:
- począwszy od rozważań dotyczących możliwości zaliczenia schizofrenii do grupy zaburzeń glutenozależnych ze wszystkimi implikacjami diagnostyczno-terapeutycznymi w pracy J. Tomaki i wsp. pt. Choroby glutenozależne a schizofrenia– potencjalne mechanizmy łączące, możliwości diagnostyczne oraz terapeutyczne,
- poprzez ciekawą analizę z punktu widzenia ewolucji człowieka powiązań pomiędzy objawami choroby afektywnej dwubiegunowej a kreatywnością w pracy O. Nowackiej i wsp. pt. Czy geniusz ociera się o szaleństwo? Część I: Związek kreatywności z występowaniem objawów psychopatologicznych w chorobie afektywnej dwubiegunowej,
- pierwszą, tak wnikliwą w obszarze literatury polskojęzycznej pracę na styku psychologii- duchowości człowieka - neurobiologii analizującą zjawisko terminalnej jasności umysłu B. Chiriboga-Oleszczaka pt. Terminalna jasność umysłu,
- pracę badawczą M. Derewianki-Polak i wsp., której wyniki wskazują na potrzebę pogłębionej informacji dotyczącej planowanych zabiegów ginekologicznych w określonych grupach pacjentek pt. Assessment of the need for information about planned gynecologic surgery,
- pracę przeglądową A. Makarewicz i wsp. pt. Neuropoznawczy wymiar schizofrenii – możliwości oceny oraz implikacje terapeutyczne, wskazującą na istotną wagę detekcji zaburzeń poznawczych w początkowym okresie rozwoju schizofrenii zwłaszcza w kontekście wczesnej interwencji w stanach zwiększonego ryzyka rozwoju psychozy.
- kończąc na pracy przeglądowej omawiającej rzadko podnoszone i niedoceniane terapeutycznie zjawisko zmian dotyczących funkcjonowania poznawczego pacjentów onkologicznych – artykuł M. Bury pt. Zjawisko chemobrain u pacjentów chorych na nowotwór na przykładzie szpiczaka mnogiego.
 
Ciekawej lektury!
Redaktor Naczelny CPoP
Hanna Karakuła-Juchnowicz
 
Choroby glutenozależne a schizofrenia – potencjalne mechanizmy łączące, możliwości diagnostyczne oraz terapeutyczne
Joanna Tomaka, Hanna Karakuła-Juchnowicz, Justyna Morylowska-Topolska, Michał Dzikowski, Dariusz Juchnowicz, Marta Flis, Aleksandra Siek, Michał Próchnicki
Czy geniusz ociera się o szaleństwo? Część I: Związek kreatywności z występowaniem objawów psychopatologicznych w chorobie afektywnej dwubiegunowej
Olga Nowacka, Henryk Welcz, Hanna Karakuła-Juchnowicz
Terminalna jasność umysłu
Boris Alejandro Chiriboga-Oleszczak

4. Assessment of the need for information about planned gynecologic surgery - 47

Ocena poziomu zapotrzebowania na informacje odnośnie planowanej operacji ginekologicznej

Magdalena Derewianka-Polak, Grzegorz Polak, Marcin Bobiński, Wiesława Bednarek, Jan Kotarski, Marta Makara-Studzińska, Aneta Gerhant, Marcin Olajossy
Neuropoznawczy wymiar schizofrenii – możliwości oceny oraz implikacje terapeutyczne
Agata Makarewicz, Hanna Karakuła-Juchnowicz, Łukasz Łobejko
Zjawisko chemobrain u pacjentów chorych na nowotwór na przykładzie szpiczaka mnogiego
Magdalena Bury

Calendar

Marzec 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31