Current Problems of Psychiatry

Does genius border on insanity? Part I: A relationship between creativity and the presence of psychopathological symptoms in bipolar disorder

Czy geniusz ociera się o szaleństwo? Część I: Związek kreatywności z występowaniem objawów psychopatologicznych w chorobie afektywnej dwubiegunowej

REVIEW PAPER 
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(1): 25-33
DOI: 10.1515/cpp-2017-0002
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Olga Nowacka1, Henryk Welcz 2, Hanna Karakuła-Juchnowicz2,3

1 Student Research Group at the Department of Clinical Neuropsychiatry at the Chair of Psychiatry Medical University of Lublin
2 I Department of Psychiatry, Psychotherapy end Early Intervention, Medical University of Lublin
3 Department of Clinical Neuropsychiatry, Medical University of Lublin

Abstract

The theory linking the development of mental disorders with the processes of human evolution assumes that these disorders may be the result of a side effect of natural and sexual selection processes. Creativity is one of the adaptive features associated with the increased incidence of psychopathological symptoms (as compared to the general population).

In this review paper, the definition of creativity has been characterized, and contemporary existing theories on its background, have been presented. Also, the paper describes the relationship between creativity and the presence of psychopathological symptoms. Special attention has been paid to the relationship between creativity and bipolar disorder.
The research results prove the existence of a correlation between a high level of creativity and a higher prevalence of psycho-pathological symptoms, particularly concerning the symptoms of bipolar disorder spectrum.

Streszczenie

Teoria wiążąca rozwój zaburzeń psychicznych z procesami ewolucji człowieka zakłada, że zaburzenia te mogą być skutkiem efektu ubocznego procesów doboru naturalnego i płciowego. Jedną z cech adaptacyjnych związanych ze zwiększoną w porównaniu do populacji ogólnej częstotliwością występowania objawów psychopatologicznych jest kreatywność.
W niniejszej pracy poglądowej scharakteryzowano definicję kreatywności oraz przedstawiono prezentowane współcześnie teorie dotyczące jej podłoża. Opisano także związek kreatywności z występowaniem objawów psychopatologicznych. Zwrócono szczególną uwagę na zależność między kreatywnością a chorobą afektywną dwubiegunową.
Wyniki badań dowodzą istnienia korelacji między wysokim poziomem kreatywności a częstszym występowaniem objawów psychopatologicznych, szczególnie dotyczących objawów ze spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej.

Keywords

creativity, bipolar disorder, psychopathology, affective symptoms, artistic talents

Słowa kluczowe

kreatywność, choroba afektywna dwubiegunowa, psychopatologia, objawy afektywne, uzdolnienia artystyczne

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30