Current Problems of Psychiatry

Terminal lucidity

Terminalna jasność umysłu

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(1): 34-46
DOI: 10.1515/cpp-2017-0003
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Boris Alejandro Chiriboga-Oleszczak

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie

Abstact

Terminal lucidity is a term used in the medical literature to determine the improvement of mental functioning shortly before death, even among patients with serious and long-term disorders. In 19th century, cases of mind clarity recovery shortly before death, were often recognized by doctors and interpreted as a sign of an impending death. In 20th century, the interest in this phenomenon decreased and then, virtually disappear. In recent years, on the wave of publications concerning near death experiences and related events such as the end of life experiences, papers about the improvement of mental functioning shortly before death, exponentially grew and got a new name, terminal lucidity. In this paper, an overview of the available literature is presented to outline the historical, phenomenological and clinical picture of this phenomenon and its possible implications for medical care and future studies.
Keywords: terminal lucidity, lightening up before death, end of life experience, memory.

Streszczenia

Terminalna jasność umysłu to termin stosowany w literaturze medycznej do określenia poprawy stanu umysłowego na krótko przed śmiercią, nawet u osób z wieloletnimi zaburzeniami w obrębie funkcjonowania poznawczego. W XIX w. przypadki odzyskania wcześniej zmąconego umysłu na krótko przed śmiercią były często rozpoznane przez lekarzy i interpretowane jako znak zbliżającej się śmierci. W XX w. zainteresowanie tym zjawiskiem spadło, aby praktycznie zniknąć. W ostatnich latach, na fali publikacji dotyczących doświadczeń śmierci klinicznej (near death experiences) i pokrewnych jej zjawisk jak doświadczenia końca życia (end of life experien-ces), liczba prac gwałtownie wzrosła, a poprawa stanu umysłowego na krótko przed śmiercią uzyskała nową nazwę: terminalna jasność umysłu (terminal lucidity). W pracy przedstawiono przegląd dostępnej literatury, aby zarysować obraz historyczny, fenomenologiczny i kliniczny tego zjawiska oraz jego ewentualne implikacje dla opieki medycznej i przyszłych badań.

Keywords

terminal lucidity, lightening up before death, end of life experience, memory

Słowa kluczowe

terminalna jasność umysłu, rozjaśnienie przed śmiercią, doświadczenia końca życia, pamięć

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30