Current Problems of Psychiatry

Assessment of the need for information about planned gynecologic surgery

Ocena poziomu zapotrzebowania na informacje odnośnie planowanej operacji ginekologicznej

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(1): 47-50
DOI: 10.1515/cpp-2017-0004
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Magdalena Derewianka-Polak1, Grzegorz Polak2, Marcin Bobiński2, Wiesława Bednarek2,
Jan Kotarski2, Marta Makara-Studzińska3, Aneta Gerhant1, Marcin Olajossy1

1 2nd Department of Psychiatry and Psychiatry Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland
2 1st Department of Oncological Gynecology and Gynecology, Medical University of Lublin, Poland
3 Institute of Health Psychology, Jagiellonian University in Cracow, Poland

Abstract

The objective of the study was to assess the level of patients' need for information about the planned gynecologic surgery.
Material and Methods. The number of 173 patients preparing to undergo planned gynecological procedure were qualified for the study. The participation in the survey was entirely voluntary. Each patient was asked to fulfill the survey conducted using the Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale-APAIS that enables the estimation of the patient’s need for surgery-related information. Furthermore patients’ clinical and demographic data was collected. Results were analyzed using appropriate statistical tools: the Shapiro-Wilk W-test (for distribution of the studied parameters) and the Mann-Whitney U-test (for comparing two independent groups). P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results. It was shown that premenopausal women have a greater need for information about the planned surgery than postmen-opausal patients (p<0.05). Patients, who have never been operated, displayed a significantly greater need (p=0.04) for information about their planned surgery in relation to women who have already undergone surgery. The patient’s age, the phase of the menstrual cycle, the education level, the marital status, as well as the preoperative diagnosis and the type of the planned surgery did not affect the level of the preoperative information requirement (p>0.05).
Conclusions. The high level of the need for information about the planned surgery characterizes premenopausal patients and those operated for the first time.

Pliki do pobrania

Streszczenie

Celem pracy było oszacowanie poziomu zapotrzebowania na informacje na temat planowanego zabiegu operacyjnego u pacjentek zakwalifikowanych do operacji narządów płciowych.
Materiał i Metodyka. Do badania zakwalifikowano grupę 173 pacjentek hospitalizowanych i zakwalifikowanych do operacji ginekologicznej. Udział w badaniu był dobrowolny. W celu oceny poziomu zapotrzebowania na informacje dotyczące planowanej operacji zastosowano Amsterdamską Skalę Lęku Przedoperacyjnego i Zapotrzebowania na Informacje (APAIS). Przeanalizowano dane kliniczne i demograficzne pacjentek. Wyniki opracowano statystycznie wykorzystując test Shapiro-Wilka do oceny rozkładu, a następnie test Manna-Whitneya. Za graniczny poziom istotności statystycznej przyjęto p = 0.05.
Wyniki. Kobiety przed menopauzą mają większe zapotrzebowanie na informacje dotyczące planowanej operacji niż pacjentki po menopauzie (p<0,05). Kobiety, które nigdy nie były operowane miały istotny statycznie wyższy poziom zapotrzebowania na informacje odnośnie zaplanowanej operacji w odniesieniu do tych, które były już operowane (p=0,04). Wiek, faza cyklu płciowego, wykształcenie, stan cywilny pacjentek, jak również rozpoznanie przedoperacyjne i rodzaj planowanej operacji nie wpływa na poziom zapotrzebowania na informacje dotyczące planowanej operacji (p>0.05).
Wnioski. Wysoki poziom zapotrzebowania na informacje dotyczące planowanej operacji cechuje pacjentki przed menopauzą oraz operowane po raz pierwszy.

Keywords

gynecological surgery, need for information, anxiety

Słowa kluczowe

operacja ginekologiczna, zapotrzebowanie na informacje, lęk

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30