Current Problems of Psychiatry

The society’s perception of suicide

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(2): 95-99
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Grzegorz Opielak1 , Maciej Kozioł2, Tomasz Zuzak2, Piotr Piech1, Ryszard Maciejewski1

1 Department of Human Anatomy, Medical University of Lublin, Poland
2 Student Research Group at The Department of Human Anatomy, Medical University of Lublin

Abstract

Introduction: On account of its radical character, suicide is differently perceived by the society. The consequence of this phenomenon is the issue of moral evaluation by the society in the practical aspects of daily life, such as religious, psychological and social ones. Regarding soci-ety’s complexity, it is understandable that the knowledge and the evaluation of this act amongst people are different.
Materials and methods: In the study a method of the diagnostic survey was applied. The questionnaire was conducted amongst 168 individuals ranging from 18 to 49 years of age. The study involved 69 women and 99 men. The arranged personal data question-naire served as the evaluation of perceiving the suicidal act and people’s knowledge about this occurrence.
Results: Respondents claim that suicidal behaviours affect 72.5% of young people, and 22.7% of adult men. Large group of the study participants had personal experience with individuals after a suicide attempt (41.92%). As many as 49.7% of individuals are fierce opponents of suicidal acts while 46.1% are of an opinion that ‘the one who commits suicide should not be condemned or judged’.
Conclusions: Respondents present vast knowledge about the universality of suicide phenomenon and its most frequent causes. They are against such behaviour, but do not condemn individuals who committed this act. The study participants show understanding of ways to prevent suicide.
 
Keywords: suicide, a suicide attempt, public evaluation, questionnaire survey

Streszczenie

Wstęp: Ze względu na swój radykalny i ostateczny charakter, samobójstwa wzbudzają w społeczeństwie wiele emocji. Konse-kwencje samobójstw podlegają moralnej ocenie w trzech głównych kontekstach: religijnym, psychologicznym i społecznym. Ze względu na złożoność społeczeństw, zrozumiałym jest, że poziom wiedzy oraz ocena moralna aktu samobójczego są bardzo zróżnicowane.

Materiały i metody: Badanie ankietowe przeprowadzono wśród 168 respondentów w wieku 18-49 lat. W badanej populacji znaj-dowało się 69 kobiet i 99 mężczyzn.

Wyniki: Ankietowani wskazywali, że najczęściej samobójstwa popełniają ludzie młodzi (72,5%) oraz mężczyźni (22,7%). Znaczna część badanej populacji miała osobiste doświadczenia z osobami po próbach samobójczych (41,9%). Spośród ankietowanych, większość (49,7%) jest zdecydowanie przeciwna samobójstwom, natomiast 46,1% uważa, że nie można osądzać ani potępiać takich osób.

Wnioski: Respondenci dysponowali szeroką wiedzą na temat samobójstw i ich najczęstszych przyczyn. Choć sami nie popierają tego zachowania, nie potępiają go i znają sposoby zapobiegania aktom samobójczym

 
Słowa kluczowe: samobójstwo, próba samobójcza, ocena społeczna, badanie ankietowe

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30