Current Problems of Psychiatry

The correlations between air pollution and depression

Zależności między zanieczyszczeniem powietrza a depresją

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(2): 100-109
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Urszula Łopuszańska1, Marta Makara-Studzińska2

1 Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin
2 Department of Health Psychology, Jagiellonian University - Collegium Medicum, Cracow

Abstract

Introduction: In the 21st century there is an increased prevalence of depression in the world. So far the mechanism of developing depression has not been exactly known. Risk factors of depression occurrence are complex and nowadays it has been emphasized that air pollution can affect the intensity of depressive symptoms.
Objective: The analysis of the scientific works investigating the correlations between air pollution and depression.
Material and method: The material consisted of the studies published between 2007 and 2017. A systematic review of Medline database (using PubMed search engine) was conducted by typing the English phrase (air pollution) and (depression),and 154 results were obtained. Those results which concerned nicotine addiction or dementia diseases were rejected. The inclusion criterion was the number of people tested, n>500 in case of adults, and n>200 in case of children (a small number of publications). All in all, 9 research in the population of adults and 1 research in the group of children were included to the final analysis. In the discussion part of this work some research carried out on animals and related to the subject matter of own analyses were also investigated.
Results: As many as 8 out of 10 analyzed research demonstrated statistically significant correlation between long-term exposure to air pollution (mainly to fine particulate matter, PM) and depression. This correlation mainly concerned intensification of depressive symptoms during long exposure to air pollution. The exposure also resulted in changes in the neurotransfer of serotonin and as well in neurodegenerative changes in children exposed to long-term pollution with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in prenatal life. Testing on animals indicates that air pollution affects the activation of proinflammatory processes in hippocampus, what may incidentally contribute to the formation of depressive and cognitive symptoms.
Conclusions: In view of the increase of depression incidence and constantly sustained air pollution in the world, there is a need for further research on the correlation between air pollution and depression, taking into account the genetic, social and psychological factors.
 
Keywords: air pollution, PM2.5 , PM10 , depression, proinflammatory cytokines, hippocampus

Streszczenie

Wstęp: W XXI wieku obserwuje się wzrost rozpowszechnienia depresji na świecie. Do tej pory mechanizm zachorowania na depresję nie jest dokładnie poznany. Czynniki ryzyka wystąpienia depresji są złożone a współcześnie akcentuje się, że zanieczyszczenie powietrza może wpływać na nasilenie objawów depresyjnych.
Cel: Analiza prac naukowych badających związek zanieczyszczenia powietrza z depresją.
Materiał i metoda: Materiał stanowiły badania opublikowane między 2007 a 2017 rokiem. Dokonano przeglądu systematycznego bazy Medline (przy użyciu wyszukiwarki PubMed), wpisując angielską frazę (air pollution) and (depression), uzyskano 154 rezultatów. Odrzucono te, które dotyczyły nikotynizmu, chorób otępiennych. Kryterium włączenia stanowiła liczba badanych n>500, w przypadku dorosłych oraz n>200 u dzieci (niewielka liczba publikacji). Ostatecznie do końcowych analiz włączono 9 badań w populacji osób dorosłych oraz 1 badanie w grupie dzieci. W części dyskusji niniejszej pracy przeanalizowano również prace prowadzone na zwierzętach, odnoszące się do przedmiotu analiz własnych.
Wyniki: Z 10 analizowanych badań, w 8 wykazano istotnie statystycznie związki między długotrwałą ekspozycją na zanieczyszczenie powietrza (głównie na drobny pył, PM) a depresją. Związek ten dotyczył głównie nasilenia objawów depresyjnych podczas długotrwałej ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza. Ekspozycja ta powodowała również zmiany w neuroprzekaźnictwie serotoniny, a także zmiany neurodegeneracyjne u dzieci, narażonych na długotrwałe zanieczyszczenie wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (PAH) w życiu płodowym. Badania na zwierzętach wskazują, że zanieczyszczenie powietrza wpływa na aktywację procesów prozapalnych w hipokampie, co wtórnie może przyczyniać się do powstawania objawów depresyjnych i poznawczych.
Wnioski: W obliczu wzrostu zachorowań na depresję oraz stale utrzymującego się zanieczyszczenia powietrza na świecie istnieje potrzeba dalszego badania związku między zanieczyszczeniami powietrza a depresją, z uwzględnieniem czynników genetycznych, społecznych i psychologicznych.
 
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, PM2.5 , PM10, depresja, cytokiny prozapalne, hipokamp

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30