Current Problems of Psychiatry

Alcohol consumption and the risk of Internet addiction in teenagers aged 13-17 years living in the urban and rural areas

Spożywanie alkoholu a zagrożenie uzależnieniem od Internetu u młodzieży w wieku od 13 do 17 roku życia mieszkającej w mieście i na wsi

ORIGINAL PAPER 
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(2): 110-119
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Maciej Zygo1, Emilia Potembska2, Karol Zygo3,
Andrzej Stanisławek4, Łukasz Karaś5, Beata Pawłowska6

1 Prof. Mieczysław Kaczyński Neuropsychiatric Hospital in Lublin Independent Public Healthcare Establishment, Poland
2 Department of Psychiatric Nursing, Medical University in Lublin, Poland
3 Department of Ethics and Human Philosophy, Medical University in Lublin, Poland
4 Department of Oncology, Medical University in Lublin, Poland
5 Department of Trauma and Orthopaedic Surgery SP ZOZ Hospital in Łęczna, Poland
6 2nd Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University in Lublin, Poland

Abstract

The aim of this paper was to determine differences and similarities between city dwelling teenagers aged 13–17 years who consumed/did not consume alcohol and their rural counterparts in regard to the severity of Internet addiction symptoms.
Participants and methods: The examined group consisted of 1,191 people (890 girls and 301 boys) aged 13–17 years. The following instruments were used in the study: a sociodemographic questionnaire designed by the present authors, the Internet Addiction Questionnaire designed by Potembska, and the Internet Addiction Questionnaire (KBUI) designed by Pawłowska and Potembska.
Results: The results show that adolescents who consume alcohol, both those living in urban and rural areas, are characterized by statistically significantly more severe Internet addiction symptoms measured by KBUI as compared to their non-drinking peers.
Conclusions:
  1. Adolescents who consume alcohol, both urban and rural residents, are characterised by statistically significantly more severe symptoms of Internet addiction compared to their peers who do not consume alcohol.
  2. Adolescents who live in a city and who consume alcohol are significantly more likely to use Internet pornography than their non-drinking peers.
  3. Adolescents who live in urban areas are significantly more likely to use Internet pornography, play violent computer games and search for acceptance and understanding only in online interactions as compared to adolescents who do not consume alcohol.
  4. Underage city-dwellers who consume alcohol are significantly more likely to use electronic mail, instant messaging and web pages compared to their rural peers.
 
Keywords: Internet addiction, alcohol, adolescents

Streszczenie

Celem pracy było określenie podobieństw i różnic między młodzieżą w wieku 13-17 lat, spożywającą i niespożywającą alkoholu mieszkającą w mieście i na wsi w zakresie nasilenia objawów uzależnienia od Internetu.
Grupa badana i metody: Grupę badaną stanowiło 1 191 osób (890 dziewcząt i 301 chłopców), w wieku od 13 do 17 roku życia. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: Ankietę socjodemograficzną własnej konstrukcji, Ankietę do badania uzależnienia od Internetu w opracowaniu Potembskiej, Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Internetu (KBUI), autorstwa Pawłowskiej i Potembskiej.
Wyniki: Stwierdzono istotne statycznie różnice w zakresie nasilenia objawów uzależnienia od Internetu u młodzieży spożywającej i niespożywającej alkoholu.
Wnioski:
  1. Młodzież spożywającą alkohol, mieszkającą zarówno w mieście, jak i na wsi charakteryzuje istotnie statystycznie większe nasilenie objawów uzależnienia od Internetu, niż młodzież niespożywającą alkoholu.
  2. Młodzież mieszkająca w mieście spożywająca alkohol istotnie częściej niż młodzież niespożywająca alkoholu korzysta z pornografii internetowej.
  3. Młodzież mieszkająca na wsi spożywająca alkohol istotnie częściej niż młodzież niespożywająca alkoholu korzysta z pornografii internetowej, gra w gry komputerowe, w których dominuje przemoc oraz poszukuje jedynie w kontaktach nawiązywanych przez Internet akceptacji i zrozumienia.
  4. Nieletni spożywający alkohol mieszkający w mieście znacząco częściej niż mieszkający na wsi korzystają z poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz stron WWW.
 
Słowa kluczowe: uzależnienie od Internetu, alkohol, młodzież

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30