Current Problems of Psychiatry

Hiponatremia in the practice of a psychiatrist. Part 2: psychogenic polydipsia

Hiponatremia w praktyce lekarza psychiatry. Część 2: polidypsja psychogenna

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(2): 138-152
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Aneta Gerhant, Maciej Słotwiński, Olga Hołownia,
Ewa Stelmach, Marcin Olajossy

2nd Department of Psychiatry and Psychiatry Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland

Abstract

Objective. The study is the second part of the literature review on hyponatremia in patients with diagnosed mental disorders. This article focuses on psychogenic polydipsia as, along with the SIADH, one of the two most common causes of hyponatremia in the mentioned group of patients.
Method: The literature review was based on searching the Medline, the Google Scholar and the Ebsco databases in Polish and English by entering the following phrases: psychogenic polydipsia, the psychosis – intermittent hyponatremia – polydipsia syndrome, water intoxication.
Discussion: Psychogenic polydipsia occurs in up to 25% of patients treated for mental disorders. It most frequently concerns patients with schizophrenia. 30% of patients with psychogenic polydipsia suffer from hyponatremia with or without symptoms of water intoxication. In the etiology of psychogenic polydipsia, the influence of dopaminergic and noradrenergic neurotransmission has been considered, as well as angiotensin, which is claimed to have dipsogenic properties. In order to reduce the severity of the disorder, attempts have been made to administer the following groups of medications: β-blockers, opioid receptor antagonists, angiotensin convertase inhibitors and angiotensin receptor antagonists. Other methods include replacing classic antipsychotic drugs with clozapine. There are also reports of a reduced severity of polydipsia with hyponatremia after introducing risperidone and olanzapine. Preventing episodes of water intoxication in patients with psychogenic polydipsia requires the monitoring of their body weight and a suitable reduction of fluid intake by them.
Results: Mentally ill patients, especially those with chronic schizophrenia, should be monitored for psychogenic polydipsia and the concomitant hyponatremia.
 
Keywords: psychogenic polydipsia, hyponatremia, water intoxication

Streszczenie

Cel: Praca jest drugą częścią przeglądu literatury na temat hiponatremii u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych. W niniejszym artykule skoncentrujemy uwagę na polidypsji psychogennej jako jednej z dwóch, obok zespołu SIADH, najczęstszych przyczyn hiponatremii w tej grupie chorych.
Metoda: Przeglądu literatury dokonaliśmy przeszukując bazy danych Medline, Google Scholar i Ebsco w języku polskim i angielskim, wpisując hasła: polidypsja psychogenna, zespół psychoza - hiponatremia przerywana - polidypsja, zatrucie wodne.
Omówienie: Polidypsja psychogenna występuje nawet u 25% pacjentów leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. Najczęściej dotyczy pacjentów chorych na schizofrenię. U 30 % pacjentów z polidypsją psychogenną występuje hiponatremia z objawami lub bez objawów zatrucia wodnego. W etiologii polidypsji psychogennej rozważano znaczenie neuroprzekaźnictwa dopaminergicznego, noradrenergicznego, jak również angiotensyny, której przypisuje się właściwości dipsogenne. W celu zmniejszenia jej nasilenia podejmowano próby stosowania takich grup leków jak: β-blokery, antagoniści receptorów opioidowych, inhibitory konwertazy angiotensyny czy antagoniści receptorów angiotensynowych. Inne metody to zamiana klasycznych leków przeciwpsychotycznych na klozapinę. Istnieją również doniesienia o zmniejszeniu nasilenia polidypsji z hiponatremią po wprowadzeniu risperidonu i olanzapiny. Zapobieganie epizodom zatrucia wodnego u pacjentów z polidypsją psychogenną wymaga monitorowania ich wagi ciała oraz adekwatnego ograniczania podaży płynów.
Wyniki: Pacjenci chorzy psychicznie, szczególnie z przewlekłym przebiegiem schizofrenii powinni być monitorowani w kierunku polidypsji psychogennej i towarzyszącej jej hiponatremii.
 
Słowa kluczowe: polidypsja psychogenna, hiponatremia, zatrucie wodne

Pliki do pobrania

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30