Current Problems of Psychiatry

Number 4

Contents/Spis treści

Wspomnienie o Prof. Janie Mazurkiewiczu w 70-tą rocznicę śmierci
Aneta Perzyńska – Starkiewicz
Czy można zresetować objawy schizofrenii?
Marcin Olajossy, Ewelina Soroka
Urszula Łopuszańska, Marta Makara-Studzińska
Schizofrenia lekooporna - niefarmakologiczne metody augmentacji leczenia klozapiną
Joanna Gałaszkiewicz, Krzysztof Rębisz, Justyna Morylowska-Topolska, Hanna Karakuła-Juchnowicz, Gustaw Kozak
Schizofrenia lekooporna i super-lekooporna – studium przypadku
Ewelina Soroka, Inga-Ujma Lesiczka, Magdalena Tracz, Bernarda Bereza, Marcin Olajossy
Rola oksytocyny w patogenezie i leczeniu schizofrenii
Katarzyna Jusiak, Żaneta Brudkowska, Maria Gołębiowska, Justyna Morylowska – Topolska, Beata Gołębiowska, Michał Próchnicki, Agnieszka Próchnicka, Hanna Karakuła – Juchnowicz

7. Insight and recovery and the stigma of mental illness - analysis of the phenomenon of insight in schizophrenia and its correlations with the processes of stigma and self-stigma - 313

Wgląd i zdrowienie a piętno choroby psychicznej - analiza zjawiska wglądu w schizofrenii i jego relacji z procesami stygmatyzacji i autostygmatyzacji

Ewelina Soroka, Kamila Dziwota, Justyna Pawęzka, Marcin Olajossy

Strukturalne i funkcjonalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu jadłowstrętu psychicznego
Michał Hys, Nikodem Skoczeń, Ewelina Soroka, Marcin Olajossy
Charakterystyka wybranych cech funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików w kontekście postaw ich rodziców
Izabela Zakrzewska,Agnieszka Samochowiec
Samookaleczanie się - przegląd narzędzi służących do oceny niesamobójczych zachowań samouszkadzających
Ewelina Drzał-Fiałkiewcz, Agata Makarewicz, Mateusz Walczak, Aleksandra Walczak, Małgorzta Fu-tyma-Jędrzejewska, Gustaw Kozak, Piotr Frończuk, Hanna Karakuła-Juchnowicz
Depresja i zaburzenia lękowe u chorych na cukrzycę
Aleksander Araszkiewicz, Izabela Mirlak
"Rwać włosy z głowy” o znaczeniu traumatycznych wydarzeń rodzinnych w powstawaniu i podtrzymy-waniu objawów trichotillomanii- opis przypadku
Aleksandra Siek, Agata Makarewicz, Łukasz Łobejko, Anna Gralewska, Joanna Tomaka, Justyna Szy-mańska – Piekarczyk, Jakub Siembida, Hanna Karakuła Juchnowicz
Doświadczanie przemocy domowej w dzieciństwie a poziom osobowościowej cechy lęku u osób dorosłych
Bernarda Bereza, Justyna Morylowska-Topolska, Anna Urbańska, Diana Szymczuk, Hanna Karakuła-Juchnowicz

Calendar

Marzec 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31