Current Problems of Psychiatry

Relationship between antipsychotic medication, obesity and cognitive functions

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(4): 272-278
DOI: 10.1515/cpp-2017-0020
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Urszula Łopuszańska1, Marta Makara-Studzińska2

1 Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin, Poland
2 Department of Developmental and Health Psychology, Jagiellonian University - Collegium Medicum, Cracow, Poland

 

 

Abstract

Introduction: The purpose of this study was to examine whether the combination of atypical and typical antipsychotic medications is related with metabolism and cognitive functions in the same manner and degree as taking medications of one kind only, i.e. atypical or typical.
Material and methods: The participants of the study comprised of 91 adults with diagnosed mental illness (F-20-F69). The participants were divided into groups on the basis of the kind of administered medications: T+A (typical and atypical medications), A (atypical medications), T (typical medications), P (antidepressants, sedatives, normothymic/antiepileptic drugs). In the study, Short Test of Mental Status (STMS), Verbal Fluency Test (VFT), Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) were used for the purpose of examining cognitive functions.
Results: The kind of antipsychotic medications taken by the patients did not differentiate the group in relation to BMI (p<0.13), nor in relation to the level of general cognitive function (p<0.72) or verbal fluency (p<0.34). Both atypical antipsychotic medications and the combination of atypical and typical medications were related to the occurrence of abdominal obesity (p<0.01). An increase in waist circumference decreased an ability of abstract reasoning (p<0.005). When it comes to the body mass index, waist circumference negatively correlated with the delayed memory (p< 0.03, p<0.004).
Discussion: Both the combination of atypical and typical antipsychotic medications and atypical medications are associated with the occurrence of abdominal obesity. The deposition of fat tissue in the abdomen negatively correlated with an ability to learn.
Conclusions: The future studies might explain the interactions between antipsychotic medications, obesity and cognitive function.
 
Keywords: metabolic disorders, memory, abstract reasoning

Streszczenie

Wstęp: Celem niniejszych badań było sprawdzenie czy kombinacja leków atypowych i typowych jest powiązana w takim samym stopniu z przemianą metaboliczną i funkcjami poznawczymi co leki z jednej grupy, to jest: atypowe, bądź typowe.
Materiał i metoda: Do badań włączono 91 dorosłych z diagnozą zaburzeń psychicznych (F-20-F69). Uczestnicy zostali podzieleni na grupy w zależności od rodzajów przyjmowanych leków: T+A (leki typowe i atypowe), A (leki atypowe), T (leki typowe), P (antydepresanty, środki uspokajające, leki normotymiczne / leki przeciwpadaczkowe). Do diagnozy funkcji poznawczych użyto testów: STMS, VFT, RAVLT.
Wyniki: Rodzaj przyjmowanych przez pacjentów leków nie różnicował grup pod względem BMI (p<0,13), ani też w odniesieniu do ogólnego poziomu funkcji poznawczych (p <0,72) i fluencji słownej (p <0,34). Zarówno leki przeciwpsychotyczne atypowe, jak i połączenie leków atypowych i typowych były związane z występowaniem otyłości brzusznej (p <0,01). Wzrost obwodu talii zmniejszał zdolność do myślenia abstrakcyjnego (p <0,005). Wskaźnik masy ciała, obwód talii korelował negatywnie z pamięcią odroczoną (p <0,03, p <0,004).
Dyskusja: Zarówno kombinacja leków przeciwpsychotycznych atypowych i typowych jak i leki atypowe są związane z występowaniem otyłości brzusznej. Odkładanie się tkanki tłuszczowej w okolicy brzusznej koreluje negatywnie ze zdolnością do uczenia się.
Konkluzje: Niewątpliwie niezbędne są przyszłe badania wyjaśniające interakcje między lekami przeciwpsychotycznymi, otyłością a funkcjami poznawczymi.
 
Słowa kluczowe: przemiana metaboliczna, pamięć, myślenie abstrakcyjne.

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30