Current Problems of Psychiatry

Depression and anxiety disorders in people with diabetes

Depresja i zaburzenia lękowe u chorych na cukrzycę

REVIEW PAPER 
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(4): 360-366
DOI: 10.1515/cpp-2017-0028
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)
 

Aleksander Araszkiewicz, Izabela Mirlak

Department of Psychiatry, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University in Toruń

 

Abstract

Introduction: As the global number of diabetes and the burden of depression together with other mental disorders increases, there is a need for better understanding of the connection between these diseases. In patients with diabetes, mental disorders are more common than in the general population, especially anxiety disorders and depression, which are often difficult to detect by health professionals.
Material and methods: Using the keywords searched in the international bibliographic databases: Embase, Medline, Science Direct, Web of Science. We analyzed clinical trials published in English and international journals
Results: Patients with diabetes are exposed to serious physical and mental complications. The occurence of depression and psychiatric disorders among people with diabetes was twice as frequent as in the general population. There are also studies showing a higher risk of suicide among people with diabetes. In addition, patients with both diseases, diabetes and depression, had an increased risk of cardiovascular complications and increased mortality and higher costs of health care. Diabetic patients have increased incidence of anxiety disorders in relation to non-diabetic patients by 20%.
Conclusion: Further researches and integration of medical and psychological treatment are needed. Cooperation between psychiatrists and diabetologists can reduce mental and physical harm in patients with diabetes.
 
Keywords: depression, diabetes, anxiety disorders

Streszczenie 

Wstęp: W miarę wzrostu na świecie częstości występowania cukrzycy oraz obciążenia depresją i innymi zaburzeniami psychicznymi istnieje potrzeba lepszego zrozumienia związków pomiędzy tymi chorobami. U pacjentów z cukrzycą, zaburzenia psychiczne są częstsze niż w populacji ogólnej, zwłaszcza zaburzenia lękowe i depresja, które często są trudne do wykrycia przez pracowników służby zdrowia.
Materiał i metoda: Posługując się słowami kluczowymi przeszukano zagraniczne bazy bibliograficze: Embase, Medline, Science-Direct, Web of Sciense. Przeanalizowano badanie kliniczne opublikowane w języku angielskim i międzynarodowych czasopismach.
Wyniki: Pacjenci z cukrzycą są narażeni na poważne komplikacje fizyczne i psychiczne. Występowanie depresji i zaburzeń psychicznych u osób z cukrzycą zaobserwowano dwukrotnie częściej niż w populacji ogólnej. Istnieją także badania wskazujące na większe ryzyko popełnienia samobójstwa u osób z cukrzycą. Ponadto, u osób chorujących na obie te choroby stwierdzono zwiększone ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych oraz zwiększony wskaźnik umieralności i wyższe koszty opieki zdrowotnej. Chorzy na cukrzycę mają zwiększoną o 20% częstość występowania zaburzeń lękowych w stosunku do osób nie chorujących na cukrzycę.
Konkluzja: Potrzebne są dalsze badania i integracja leczenia medycznego i psychologicznego. Współpraca między psychiatrami i diabetologami może zredukować psychiczne i fizyczne szkody u pacjentów cierpiących na cukrzycę.
 
Słowa kluczowe: depresja, zaburzenia lękowe, cukrzyca

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30