Current Problems of Psychiatry

"Pulling hair out of the head" - the importance of traumatic family events in the development and maintenance of trichotillomania symptoms - case report

"Rwać włosy z głowy" - o znaczeniu traumatycznych wydarzeń rodzinnych w powstawaniu i podtrzymywaniu objawów trichotillomanii - opis przypadku

CASE REPORT 
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(4): 367-377
DOI: 10.1515/cpp-2017-0029
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Aleksandra Siek1, Agata Makarewicz1, Łukasz Łobejko1,
Anna Gralewska1, Joanna Tomaka1, Justyna Szymańska-Piekarczyk1,
Jakub Siembida3, Hanna Karakuła-Juchnowicz2

1 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin
2 Department of Clinical Neuropsychiatry, Medical University of Lublin
3 Student Research Group at the I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin

 

Abstract

Introduction: Trichotillomania is a mental disorder characterized by a repetitive and compulsive hair pulling, classified in ICD-10 to a group of habit and impulse disorders, and in the DSM-5 to the group of obsessive-compulsive disorders.
Aim: The aim of the study is to present on the basis of case study:1). the importance of traumatic family experiences in releasing as well as maintaining the symptoms of Trichotillomania, 2). comprehensive medical care, the application of which has resulted in a beneficial therapeutic effect.
Results: In the described case of 16-year-old patient, Trichotillomania was triggered by traumatic events related to lack of support and family stabilization resulting from parental disputes and grandfather’s death, when she was 11 years old. The subsequent years of her life, in spite of the divorce of her parents and their separate residence, abounded in periods of turbulent quarrels between the parents in which she was involved. Each time this type of incident was associated with the recurrence of behavior associated with Trichotillomania, the course of which was more severe with the occurrence of self-harm and suicidal thoughts.
Conclusions: 1. In the described case, traumatic events and pathological relations of the immediate family members were not only thetriggering factor, but also maintaining the Trichotillomania symptoms. 2. In accordance with the guidelines of Trichotillomania Learning Center-Scientific Advisory Board (2008), the use of a comprehensive treatment including both the patient - individual psychotherapy (especially cognitive-behavioral therapy) and pharmacotherapy, as well as her family (family psychotherapy, family mediation, workshops for parents), brought about positive therapeutic effects.
 
Keywords: trichotillomania, obsessive-compulsive disorder, CBT

Streszczenie

Wstęp: Trichotillomania jest zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się powtarzalnym i kompulsywnym wyrywaniem włosów, zaliczonym w klasyfikacji ICD-10 do grupy zaburzeń nawyków i popędów, zaś w klasyfikacji DSM-5 do grupy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Cel: Celem pracy jest przedstawienie na podstawie opisu przypadku 1. znaczenia traumatycznych przeżyć rodzinnych w wyzwoleniu, jak i podtrzymaniu objawów Trichotillomanii, 2. kompleksowej opieki medycznej, której zastosowanie przyniosło korzystny efekt terapeutyczny.
Wyniki: W opisywanym przypadku 16-letniej pacjentki, traumatyczne wydarzenia życiowe związane z poczuciem braku oparcia i stabilizacji rodzinnej wynikające z kłótni rodziców i śmierci dziadka w wieku 11 lat, były czynnikiem wyzwalającym Trichotillomanię. Kolejne lata życia pacjentki, pomimo rozwodu rodziców i ich osobnego zamieszkiwania, obfitowały w okresy burzliwych nieporozumień pomiędzy rodzicami, w które pacjentka była angażowana. Każdorazowo tego typu incydent wiązał z nawrotem zachowań związanych z Trichotillomanią, których przebieg był coraz cięższy z występowaniem samookaleczeń i myśli samobójczych.
Wnioski: 1. W opisanym przypadku traumatyczne wydarzenia życiowe oraz patologiczne relacje najbliższych członków rodziny stały się czynnikiem wyzwalającym, ale i podtrzymującym objawy Trichotillomanii. 2. Zgodnie z wytycznymi Trichotillomania Learning Center–Scientific Advisory Board (2008) zastosowanie kompleksowego leczenia obejmującego swym zakresem zarówno pacjentkę - psychoterapia indywidualna (głównie kognitywno-behawioralna) łącznie z farmakoterapią, jak i jej system rodzinny (psychoterapia rodzinna, mediacja rodzinna, warsztaty dla rodziców) przyniosło pozytywne efekty terapeutyczne.
 
Słowa kluczowe: trichotillomania, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, terapia kognitywno-behawioralna

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30