Current Problems of Psychiatry

Eveningness and its possibility of predicting burnout symptoms among physicians and nurses – preliminary results

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2018; 19(1):23-29
DOI: 10.1515/cpp-2018-0003
© 2018 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Łukasz Mokros1, Jacek Koprowicz2,
Katarzyna Nowakowska-Domagała3, Juliusz Rodak4, Tadeusz Pietras1k2

Department of Clinical Pharmacology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
2 Psychiatry Centre of Pabianice, Medical Centre of Pabianice, Pabianice, Poland
3 Department of Preventive and Addiction Psychology, Institute of Psychology, University of Lodz, Lodz, Poland
4 Babinski Memorial Hospital, Lodz, Poland

Abstract

Introduction. A sense of burnout may seriously impair one’s functioning and well-being. It may also hamper the quality of care over a patient. The present study therefore assesses sleep quality and chronotype as predictors of a sense of burnout in physicians and nurses of a district hospital.
Material and methods. The study group comprised 16 physicians and 31 nurses of a district hospital in Central Poland. The participants completed the Link Burnout Questionnaire (LBQ), Chronotype Questionnaire, and Pittsburgh Sleep Quality Inventory. A linear regression model was constructed for each LBQ dimension by means of stepwise elimination. Each model was adjusted to empirical data (p<0.05).
Results. A rise in Psychophysical exhaustion was predicted by greater scores for Morningness-Eveningness (ME) and Distinctness (DI) of the rhythm. A higher ME score was associated with higher scores in Relationship deterioration and Sense of professional ineffectiveness, with the latter also associated with presence in the nurses group. The nurses group also demonstrated higher Disillusionment and Psychophysical exhaustion scores than the physicians group.
Conclusions. Eveningness predicted greater burnout in the studied sample. Thus, chronotype should be considered an important burnout risk factor and it can act as a starting point for devising behavioural interventions. 
 
Keywords: sleep quality, chronotype, circadian preference, doctors

Streszczenie
 
Wstęp. Poczucie wypalenia może w istotny sposób pogarszać funkcjonowanie i dobrostan jednostki, ale także wpływać w negatywny sposób na poziom opieki nad pacjentem. W niniejszym badaniu dokonano oceny chronotypu oraz jakości snu i ich związku z wypaleniem zawodowym wśród lekarzy i pielęgniarek.
Materiały i metody. Badana grupa składała się z 16 lekarzy i 31 pielęgniarek szpitala powiatowego w Centralnej Polsce. Respondenci mieli za zadanie wypełnić Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego (LBQ), Kwestionariusz Chronotypu i Inwentarz Jakości Snu Pittsburgh. Skonstruowano model regresji liniowej metodą eliminacji wstecznej dla predykcji wyniku dla każdego
z wymiarów LBQ. Modele były dopasowane do danych empirycznych (p<0.05).
Wyniki. Wzrost wyniku na skali Wyczerpania psychofizycznego był związany ze wzrostem wyniku na skali Poranność-Wieczorność (ME) i na skali Wyrazistości rytmu (DI). Wzrost wyniku na skali ME był związany ze wzrostem wyniku na skali Braku zaangażowania w relacje i Poczucia braku skuteczności zawodowej. W grupie pielęgniarek stwierdzono wyższy średni wynik na skali
Rozczarowana oraz Wyczerpania psychofizycznego niż w grupie lekarzy.
Wnioski. Wieczorność okazała się być predyktorem wysokiego poczucia wypalenia w badanej próbie. Należy zatem rozważyć chronotyp jako ważny czynnik ryzyka wypalenia zawodowego oraz cel ewentualnych interwencji profilaktycznych. 
 
Słowa kluczowe: jakość snu, chronotyp, preferencja okołodobowa, lekarze

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31