Current Problems of Psychiatry

The role of long term care centers in the Polish system of mental health care

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2018; 19(1):30-40
DOI: 10.1515/cpp-2018-0004
© 2018 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Krzysztof Siejko1, Aneta Tylec2, Halina Dubas-Ślemp2, Piotr Książek1,
Bartłomiej Drop3, Artur Kochański4, Katarzyna Kucharska5

Chair and Department of Public Health, Medical University of Lublin
2 II Department of Psychiatry and Psychiatry Rehabilitation, Medical University of Lublin
3 Department of Information Technology and Medical Statistics, Medical University of Lublin
4 Association of Mental Health Protection in Lublin
5 Department of Neuroses, Personality Disorders, and Eating Disorders, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw

Abstract

Objective: The aim of this work is to review the role of mental health care center and treatment center specialized in psychiatry in the Polish system of mental health care as a whole.
Review: For many years in Poland, the process of transformation of psychiatric care model from the institutional (inpatient setting, most expensive) to community care model (personalized, much cheaper), has been taking place. The effective - coordinated system of community care should significantly improve cooperation in the treatment, while the community forms of health care
should ensure full availability, complexity, and continuity of care provision. In many cases, the community support is inadequate and cannot provide patient with care at his home environment. For mentally ill, there may be a need for the use of the long term health care centers specialized in psychiatry.
Conclusions: A long term mental health care center specialised in mental health plays an important role in long-term care for the mentally ill. As far as a mental health service user’s perspective is concerned, the continuity of care and treatment in the long term health care center (as a health care unit) appears to be more useful and satisfying compared to a residential home for people with
chronic mental illnesses. There is a need for broad discussion on the special place of the long term health care center specialized in psychiatry in the present Polish system of mental health care and on the improving of care pathways between inpatient-, day careand, community care package.
 
Keywords: mental health care center, system of mental health care, community care system

Streszczenie

Cel: Celem niniejszej pracy jest omówienie roli zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu psychiatrycznym w polskim systemie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
Poglądy: Od wielu lat w Polsce zachodzi proces transformacji modelu opieki psychiatrycznej z systemu instytucjonalnego (szpitalnego, najkosztowniejszego) do modelu opieki środowiskowej (spersonalizowanego, tańszego). Efektywny - skoordynowany system opieki środowiskowej powinien poprawiać współpracę w leczeniu, a środowiskowe formy leczenia mają zapewnić pełną
dostępność, ciągłość i kompleksowość opieki. W wielu przypadkach wsparcie środowiskowe jest niewystarczające i nie ma możliwości zapewnienia pacjentowi opieki w warunkach domowych. Istnieje wtedy konieczność korzystania z opieki stacjonarnej, długoterminowej - psychiatrycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego.
Wnioski: Zakład opiekuńczo-leczniczy o profilu psychiatrycznym, choć nie jest placówką środowiskową i dotyczy marginalnej części pacjentów, zajmuje ważne miejsce w polskim systemie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Z perspektywy osoby z zaburzeniem psychicznym korzystniejsza jest kontynuacja leczenia w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu psychiatrycznym (jednostka ochrony zdrowia) niż w domu pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych. Istnieje potrzeba szerokiej dyskusji nad miejscem psychiatrycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego w modelu systemu opieki środowiskowej oraz wypracowania funkcjonalnej integracji pomiędzy poszczególnymi ogniwami leczenia ambulatoryjnego, środowiskowego i stacjonarnego.
 
Słowa kluczowe: psychiatryczny zakład opiekuńczo-leczniczy, system psychiatrycznej opieki zdrowotnej, system opieki środowiskowej

 

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31