Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Executive functions and memory in patients at risk of vascular brain pathology

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2018; 19(1):41-49
DOI: 10.1515/cpp-2018-0005
© 2018 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Ewa Zawadzka, Łucja Domańska

Department of Clinical Psychology and Neuropsychology, Institute of Psychology, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland

Abstract

Hypertension is a common problem in the elderly population. It is one of the factors determining the pattern of cognitive functioning of the patients, however the nature and severity of neuropsychological deficits are unclear. The main aim of the study was to assess effectiveness of cognitive task performance and the strategies of verbal material organization in patients with varying levels of productivity and control. The outpatients treated for hypertension (n = 46) were tested with the following neuropsychological tests and the experimental task: Ruff Figural Fluency Test (RFFT), California Verbal Learning Test (CVLT), Semantic Verbal Fluency Task (VF). The level of productivity and control in older hypertensive patients appeared to be important variables differentiating the effectiveness of structured task performance involving the memory and learning of verbal material. Patients with weaker productivity and control show less efficiency in formulating and sustaining a learning plan expressed by the compatibility of responses in subsequent attempts. Weaker productivity and control are associated with high risk of memory problems, especially in situations characterized by a high degree of structure. It is advisable to include an evaluation of certain aspects of executive functions at the initial stage of assessment of patients at risk of brain dysfunction.
 
Keywords: executive function, verbal learning, hypertension

Streszczenie

Nadciśnienie tętnicze jest częstym problemem w populacji osób w podeszłym wieku. Stanowi czynnik ryzyka dysfunkcji mózgu modyfikujący wzorzec funkcjonowania poznawczego pacjentów, niemniej jednak specyfika i nasilenie deficytów neuropsychologicznych w tej grupie osób wymaga dalszych badań. Celem podjętych badań była ocena skuteczności realizacji zadań poznawczych i sposobu organizacji materiału werbalnego u osób z różnym poziomem produktywności i kontroli. W badaniu uczestniczyło czterdzieści sześć osób leczących się ambulatoryjnie z powodu nadciśnienia tętniczego. W toku postępowania badawczego zastosowano następujące testy neuropsychologiczne i próbę eksperymentalną: Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT), Test Płynności Figuralnej Ruffa (RFFT), próba semantycznej płynności werbalnej (PW). Wśród osób z nadciśnieniem tętniczym, stanowiącym czynnik ryzyka dysfunkcji mózgu, produktywność i kontrola okazują się istotnymi zmiennymi różnicującymi skuteczność realizacji ustrukturalizowanych zadań angażujących pamięć i uczenie się materiału werbalnego. Osoby ze słabszą produktywnością i kontrolą wykazują mniejszą sprawność w formułowaniu i podtrzymywaniu planu uczenia się wyrażonego zgodnością odpowiedzi w sąsiadujących ze sobą próbach. Słabsza produktywność i kontrola występująca u osób starszych leczących się z powodu nadciśnienia tętniczego wiąże się z dużym ryzykiem wystąpienia problemów pamięciowych, zwłaszcza w sytuacjach charakteryzujących się wysokim stopniem ustrukturalizowania. Wskazane jest włączanie oceny pewnych aspektów funkcji wykonawczych na wstępnym etapie diagnozy osób z grupy ryzyka dysfunkcji mózgu o etiologii naczyniowej.
 
Słowa kluczowe: funkcje wykonawcze, uczenie się werbalne, nadciśnienie

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30