Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

A Psycholexical Classification of Ukrainian Descriptors of Individual Differences

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2018; 19(2):71-78

DOI: 10.1515/cpp-2018-0007

© 2018 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Oleg Gorbaniuk1,2, Andrij Mirowich1, Władysława Leoszko1,
Julia Gorbaniuk1, Aleksandra Kordon1, Maria Świderska1,
Olena Kuts1, Anna Korczak1

Institute of Psychology, John Paul II Catholic University of Lublin
Institute of Psychology, University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland

Full text

Abstract

The aim of the psycholexical study was to classify the terms describing individual differences in the Ukrainian language.
Method. To accomplish this objective, we analysed 220,000 entries included in a universal dictionary of Ukrainian and identified 20,024 terms – adjectives, participles, type-nouns, and attribute-nouns – used to describe human characteristics. The identified person-descriptive terms were classified by a team of five trained judges into 13 categories and subcategories. The judges’ taxonomic decisions were tested for validity and interjudge agreement.
Results. This procedure yielded lists of Ukrainian personality descriptors, consisting, respectively, of 2,426 adjectives, 2,255 participles, 1,653 attribute-nouns, and 1,474 type-nouns. The analysis of semantic redundancy of terms representing different parts of speech but having the same common morpheme among dispositional descriptors identified a total of 1,634 morphemes that differed in terms of meaning. The analysis identified 212 (22.0% of morphemes) type-nouns that could not be replaced by any different part of speech with the same morpheme to describe the same personality trait.
Conclusions. Ukrainian personality lexicon has a comparable or higher diversity of personality-descriptive vocabulary, attested to by the presence of 96% Big Factors markers from international comparative analyses of psycholexical structures of natural languages. The results of the study contribute to the debate on universals in the description of individual differences and constitute the basis for future questionnaire-based studies aimed at identifying the psycholexical structure of the Ukrainian language.

 

Keywords: individual differences, personality, psycholexical taxonomy, Ukrainian language


Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań psycholeksykalnych była klasyfikacja terminów, które służą opisom różnic indywidualnych w języku ukraińskim. Są to pierwsze badania psycholeksykalne języka ukraińskiego.
Metoda. Aby ten cel zrealizować przeprowadzono analizę 220 tys. haseł zawartych w uniwersalnym słowniku języka ukraińskiego i wyodrębniono 20,024 terminów – przymiotników, imiesłowów, rzeczowników typologicznych i rzeczowników atrybutywnych – używanych do opisu ludzkich właściwości. Zidentyfikowane deskryptory osobowe zostały poklasyfikowane przez zespół przeszkolonych pięciu sędziów do trzynastu kategorii i podkategorii. Decyzje taksonomiczne sędziów zostały zweryfikowane z uwagi na ich trafność i rzetelność.
Wyniki. W efekcie opracowano trzy listy deskryptorów osobowości języka ukraińskiego, zawierających odpowiednio 2,426 przymiotników, 2,255 imiesłowów, 1,653 rzeczowników atrybutywnych i 1,474 rzeczowników typologicznych. Analiza semantycznej redundancji terminów reprezentujących różne części mowy, ale posiadających ten sam wspólny morfem wśród deskryptorów dyspozycji pozwoliła zidentyfikować ogółem 1,634 morfemów o odmiennym znaczeniu. Zidentyfikowano w ten sposób 212 (22.0%) rzeczowników typologicznych, które nie mogą być zastąpione przez inne części mowy z takim samym morfemem w opisie tej samej cechy osobowości.
Wnioski. Ukraiński leksykon osobowości posiada porównywalną lub większą różnorodność w porównaniu do innych języków. Wyniki badań wnoszą wkład w dyskusję na temat uniwersaliów w zakresie opisu różnic indywidualnych oraz stanowią podstawę dla przyszłych badań kwestionariuszowych zmierzających do identyfikacji struktury psycholeksykalnej języka ukraińskiego.

 

Słowa kluczowe: różnice indywidualne, osobowość, taksonomia psycholeksykalna, język ukraiński

Calendar

Październik 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31