Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Changes in body perception caused by mental illness on the basis of Great Thoughts of Nervous Patient by Daniel Paul Schreber

Zmiany w postrzeganiu ciała wywołane chorobą psychiczną na podstawie „Wielkich myśli pacjenta nerwowego” Daniela Paula Schrebera

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2018; 19(2):79-99

DOI: 10.1515/cpp-2018-0008

© 2018 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Wojciech Lipski

Speech Therapy and Applied Linguistics Department, UMCS, Lublin, Poland

Full text

Abstract

The article presents a study on delusory changes in perceiving one’s own body in a patient with mental illness. The story of Daniel Paul Schreber is an example of strongly experienced delusions, which, in the described form are contemporarily attributed to schizophrenia. This story, coming from over one hundred years ago, is still vivid, and actualizes the image of mental illness and suffering connected with it in the thoughts of the reader. The author presents these characteristics focusing mainly on the symptoms of dysmorphognosia or dysmorphophobia, which became an important element of delusional constructs. He describes the nature of the experienced symptoms in detail, documenting them with extensive quotations from „Diary of a mental patient” written by such patient. The study of mental illness presented in the paper reveals the meanders of distorted psyche and some changes that are happening in it under the influence of delusions. It is a study undertaking the issue of describing and understanding the symptoms of mental disorders.


Keywords: dysmorphophobia , dysmorphognosia, schizophrenia, delusions, diaries, Daniel Paul Schreber


Streszczenie

Artykuł przedstawia studium na temat urojeniowych zmian w postrzeganiu własnego ciała u pacjenta z chorobą psychiczną. Historia Daniela Paula Schrebera jest przykładem silnie przeżywanych urojeń, które w opisywanym kształcie współcześnie przypisuje się schizofrenii. Ta opowieść z przed przeszło stu lat jest wciąż żywa i aktualizuje w myślach czytelnika obraz choroby psychicznej i związanego z nią cierpienia. Autor przedstawia tę charakterystykę, skupiając się przede wszystkim na objawach dysmorfognozji czy dysmorfofobii, które stały się ważnym elementem urojeniowych konstrukcji. Opisuje dokładnie charakter przeżywanych objawów dokumentując je obszernymi cytatami z „Pamiętników nerwowo chorego” napisanych ręką pacjenta. Przedstawione w pracy studium choroby psychicznej odkrywa meandry zaburzonej psychiki i zmiany, jakie się w niej dokonują pod wpływem urojeń. To studium podejmujące problem opisu i zrozumienia objawów zaburzeń psychicznych.


Słowa kluczowe: dysmorfofobia, dysmorfognozja, schizofrenia, urojenia, pamiętniki, Daniel Paul Schreber

 

Calendar

Październik 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31