Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Functioning of a family with a child suffering from cystic fibrosis and short bowel syndrome - case study

Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem chorym na mukowiscydozę i zespół krótkiego jelita – opis przypadku

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2018;19(2):100-111

DOI: 10.1515/cpp-2018-0009

© 2018 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Justyna Świerczyńska1 , Agnieszka Mazur2,
Izabela Chojnowska-Ćwiąkała1, Agnieszka Podosek1

1 Syntonia Mental Health Clinic, Kielce, Poland
2 Institute of Pedagogy and Psychology, The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland

Full Text

Abstract

This article presents the problem of the functioning of a family with a child suffering from two painful, chronic and incurable diseases - cystic fibrosis and short bowel syndrome. Its aim is to learn about the impact of these diseases on the occurrence and course of mental disorders in a child and on the functioning of the whole family in which such a child is brought up. Like any long-term illness of a child, it has influenced changes in the functioning of the family system. The parents’ functioning and the flexibility of the family system conditioned the acceptance of the diagnosis and determined further participation of the family in the treatment process. This article also discusses the risk of unfavorable attitudes of parents towards the child's illnesses, which may contribute to the development of mental disorders in the child patient, as well as in his/her parents or siblings. In the process of treatment and rehabilitation, the necessity for cooperation of medical staff, the patient and his/her parents has been emphasised.

 

Keywords: cystic fibrosis, short bowel syndrome, functioning of the family with a sick child, attitudes towards the disease, a sick child in the family


Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono problematykę funkcjonowania rodziny z dzieckiem chorym na dwie dolegliwe, przewlekłe i nieuleczalne choroby - mukowiscydozę i zespół jelita krótkiego. Jego celem jest poznanie wpływu tych chorób na występowanie i przebieg zaburzeń psychicznych u dziecka oraz na funkcjonowanie całej rodziny, w której takie dziecko jest wychowywane. Jak każda długotrwała choroba dziecka, wpłynęła ona na zmiany w funkcjonowaniu systemu rodzinnego. Funkcjonowanie rodziców oraz elastyczność systemu rodzinnego warunkowały przyjęcie diagnozy i wyznaczały dalsze uczestniczenie rodziny w procesie leczenia. W niniejszym artykule omówiono również ryzyko wystąpienia u rodziców niekorzystnych postaw wobec chorób dziecka, które mogą przyczynić się do rozwoju zaburzeń psychicznych zarówno u chorego dziecka, jak i u jego rodziców czy też rodzeństwa. W procesie leczenia i rehabilitacji podkreślono konieczność współpracy personelu medycznego, pacjentki i jej rodziców.

 

Słowa kluczowe: mukowiscydoza, zespół jelita krótkiego, funkcjonowanie rodziny z chorym dzieckiem, postawy wobec choroby, chore dziecko w rodzinie

Calendar

Październik 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31