Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

An overlooked issue: sexual dysfunctions in men addicted to alcohol

Przemilczany problem: dysfunkcje seksualne u mężczyzn uzależnionych od alkoholu

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2018; 19(2):112-124

DOI: 10.2478/cpp-2018-0010

© 2018 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Jakub Siembida1, Piotr Frończuk2, Justyna Morylowska-Topolska3,
Aleksandra Siek4, Hanna Karakuła-Juchnowicz5

1 Student Research Group at the I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin
2 Non-public Healthcare Center, Mental Health Outpatient Department, Biała Podlaska
3 Department of Clinical Neuropsychiatry, Medical University of Lublin
4 Department of Psychiatry, Municipal Hospital SPZOZ in Siedlce
5 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin

Full text

Abstract

Introduction. According to the data obtained in the EZOP Poland study (2015), the prevalence of alcohol dependence in lifetime in Poland amounts to about 2.2% of the population, entailing enormous social, family and personal harm, including health damage. It is estimated that about 72% of alcohol-dependent patients complain about one or more problems related to the sexual sphere, which may result from both the development of somatic complications in the course of alcohol dependence, and from psychiatric complications that themselves can lead to sexual dysfunction. There are reports and clinical observations indicating that the occurrence of sexual dysfunction (SD) can affect the shortening or interruption of the period of abstinence.

Aim. The aim of this work is to show sexual dysfunctions in alcohol-dependent men and to discuss the factors that may affect the occurrence of the above-mentioned dysfunctions.

Material and methods. The available literature was reviewed using Medline, Google Scholar and ScienceDirect browsers by entering the keywords: alcohol dependence, sexual dysfunction, comorbidity, alcohol-caused diseases and time descriptors: 1979-2016.

Results

  • Alcohol dependence is associated with the occurrence of various types of sexual dysfunctions (SD).
  • The diagnosis of SD should take into account all possible causes that may lead to the development of SD in this group of patients, including the comorbidity of somatic diseases or the negative impact of drugs on sexual function.
  • Occurrence of SD is connected with a higher risk of abstinence interruption.
  • There is a need to carry out more research in order to better understand the relationship between alcohol dependence and the prevalence of sexual dysfunctions.

Keywords: alcohol dependence, sexual dysfunction, comorbidity, alcohol-caused diseases


Streszczenie

Wstęp. Rozpowszechnienie uzależnienia od alkoholu w ciągu życia wśród polskiej populacji wynosi ok. 2,2%, pociągając za sobą ogromne szkody społeczne, rodzinne i osobiste, w tym zdrowotne. Szacuje się, że ok. 72% pacjentów uzależnionych od alkoholu skarży się na jeden lub więcej problemów związanych ze sferą seksualną, które mogą wynikać zarówno z rozwoju powikłań somatycznych w przebiegu uzależnienia od alkoholu, jak i powikłań psychiatrycznych, które same w sobie mogą prowadzić do wystąpienia zaburzeń seksualnych. Istnieją doniesienia i obserwacje kliniczne wskazujące, iż wystąpienie dysfunkcji seksualnych (DS) może wpływać na skrócenie lub przerwanie okresu abstynencji.

Cel. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie dysfunkcji seksualnych występujących u mężczyzn uzależnionych od alkoholu oraz omówienie czynników mogących wpłynąć na występowanie wyżej wymienionych dysfunkcji.

Materiał i metoda. Dokonano przeglądu dostępnej literatury korzystając z baz bibliograficznych: Medline, Google Scholar oraz ScienceDirect wprowadzając słowa klucze: alcohol dependence, sexual dysfunction, comorbidity, alcohol caused diseases oraz deskryptory czasowe: 1979-2016.

Rezultaty

  • Uzależnienie od alkoholu związane jest z występowaniem różnych rodzajów dysfunkcji seksualnych.
  • W diagnozie DS należy brać pod uwagę wszystkie możliwe przyczyny mogące doprowadzić do rozwoju DS w tej grupie pacjentów, między innymi współwystępowanie chorób somatycznych czy negatywny wpływ leków na funkcje seksulane.
  • Występowanie DS jest związane z wyższym ryzykiem przerwania abstynencji od alkoholu.
  • Istnieje potrzeba przeprowadzenia większej liczby badań w celu lepszego zrozumienia związku pomiędzy uzależnieniem od alkoholu a występowaniem zaburzeń seksualnych.

Słowa kluczowe: uzależnienie od alkoholu, dysfunkcje seksualne, współchorobowość, choroby spowodowane używaniem alkoholu

Calendar

Październik 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31