Current Problems of Psychiatry

Positive interventions in the therapy of schizophrenia patients

Interwencje pozytywne w terapii osób chorych na schizofrenię

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2018; 19(4):239-247
DOI:10.2478/cpp-2018-0018

© 2018 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Maryla Sawicka , Agnieszka Żochowska

1 Institute of Applied Psychology, Maria Grzegorzewska Academy of Special Education, Warsaw
2 Professor Jan Mazurkiewicz Specialist Health Centre of Mazovia in Pruszków

Full Text

Abstract

Positive psychology directs its research interests primarily to healthy people. The most important goal is to build a positive attitude towards yourself and the surrounding world. Recently, positive psychology has set a new area of research interest, which is clinical psychology. In recent years, several positive psychotherapy programs have been developed for people with schizophrenia experience. The article presents the latest trends in positive psychotherapy for people with schizophrenia. They involve taking into account the individual differences of each patient and the specificity of his / her psychopathology. As far as the therapeutic goals are concerned, there are interventions focused on strategies for enhancing positive emotions and wellbeing or the method of activating the strengths of character. Taking into account the methods of therapeutic work, they can be divided into training methods or those of the behavioral-cognitive psychotherapy as well as those that take into account the various aspects of meditation. The article presents the distribution of therapeutic programs in terms of the range of therapeutic goals in which the most important are: intensification of positive experiences, building of strengths of character and well-being. Therapeutic programs have been shown to focus not only on breaking down negative attitudes towards one's own illness and life, but also on those that try to deal with the unsolved schizophrenia problem - negative symptoms.

 

Keywords: positive psychotherapy, methods, schizophrenia


Streszczenie

Psychologia pozytywna swoje zainteresowania badawcze kieruje przede wszystkim w stronę osób zdrowych. Do najważniejszych jej celów należy między innymi budowanie pozytywnej postawy wobec siebie i otaczającego świata. Od niedawna psychologia pozytywna wytyczyła nowy obszar swoich zainteresowań badawczych i jest nim psychologia kliniczna. W ostatnich latach powstało kilka programów psychoterapii pozytywnej dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej - schizofrenii. W artykule zaprezentowano najnowsze trendy w dziedzinie psychoterapii pozytywnej stosowane dotychczas w grupie osób chorych na schizofrenię, które wiążą się z uwzględnianiem różnic indywidualnych każdego pacjenta oraz specyfiki jego psychopatologii. Jeśli chodzi o stawiane cele terapeutyczne, istnieją dwa główne rodzaje interwencji: te, które skupiają się na strategiach intensyfikowania emocji pozytywnych i dobrostanu oraz metody mające na celu aktywowanie mocnych stron charakteru. Biorąc pod uwagę metody pracy terapeutycznej można je podzielić na metody treningowe lub te należące do nurtu psychoterapii behawioralno-poznawczych, a także takie, które uwzględniają różnorodne aspekty medytacji. W artykule przedstawiono podział programów terapeutycznych ze względu na zakres realizowanych celów terapeutycznych, wśród których najważniejsze są: intensyfikowanie przeżyć pozytywnych, budowanie mocnych stron charakteru i dobrostanu. Zaprezentowano programy terapeutyczne skupiające się nie tylko na przełamywaniu negatywnej postawy wobec własnej choroby i życia, ale także takie, które próbują pomóc zmierzyć się z nierozwiązywalnym problemem schizofrenii jakim są objawy negatywne.

 

Słowa kluczowe: psychoterapia pozytywna, metody, schizofrenia.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31