Current Problems of Psychiatry

Safety of concomitant treatment with Non-Vitamin K Oral Anticoagulants and SSRI/SNRI antidepressants

Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI i SNRI z nowymi doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2018; 19(4):267-278
DOI:10.2478/cpp-2018-0021

© 2018 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Piotr Boguta1, Dariusz Juchnowicz2, Paulina Wróbel-Knybel3,
Agnieszka Biała-Kędra3, Hanna Karakuła-Juchnowicz3 

1 Well Pharmacy, Lloyds Pharmacy Locum Pharmacist for Berkshire, Devon, Dorset, Hampshire, Oxfordshire, West Sussex, Wilthshire, Great Britain
2 Department of Psychiatric Nursing, Medical University of Lublin, Poland
3 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction: Warfarin has been considered as a “gold standard” in the prevention and treatment of thromboembolic events since 1954. Since the introduction of direct oral anticoagulants in the last few years (NOAC-Non-Vitamin K antagonist Oral Anticoagulants) prescriptions volume for apixaban, edoxaban, dabigatran and rivaroxaban have been gradually surpassing warfarin. The benefits include: anticoagulation from day one, fixed daily dosing, elimination for the need of international normalised ratio (INR) monitoring, fewer interactions with food and co-administered medicines with reduced risk of bleeding and better overall life quality. 

Objectives: Assessing evidence for the safe use of Non-vitamin K Oral Anticoagulants (NOAC) with Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI) and Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitors (SNRI).
Method: Review of literature published between 2014 and 2016 was made using the key words: Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitors, apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban, bleeding, interaction, depression with time description from 2014 to 2018. Evidence within the literature was then compared with guidelines from the National Institute for Health and Care Excellence (UK), British National Formulary (UK), Clinical Excellence Commission (Australia), Thrombophilia and Anticoagulation Clinic (USA) and Summaries of Product Characteristics (SPC).
Results:
1. Serotonin plays a critical role in maintaining homeostasis. Use of SSRI/SNRI compromises its platelet reuptake increasing risk of bleeding.
2. Increased tolerability and safety of NOAC over Warfarin, although caution is advised when NOAC is used with SSRI/SNRI with less evidence suggesting pharmacodynamic interactions.
3. It is not recommended to use NOAC with strong CYP and P-gp inhibitors.
Conclusions: With limited literature evidence, caution is advised when co-prescribed NOACs with SSRI/SNRI, especially with other cofactors and interacting medicines further increasing risk of bleeding.


Keywords: SSRI, SNRI, NOAC, risk of bleeding, drug interactions


Streszczenie


Wstęp: Warfaryna z grupy antagonistów witaminy K od 1954 roku uznawana jest za „złoty standard” w zapobieganiu i leczeniu powikłań zatorowo-zakrzepowych. Wprowadzone na rynek w ostatnich latach bezpośrednie antykoagulanty (NOAC-Non-Vitamin K antagonist Oral Anticoagulants) takie jak apiksaban, dabigatran, edoksaban oraz riwaroksaban zyskują coraz większą popularność w związku z brakiem konieczności kontroli krzepnięcia krwi, ze stałym dawkowaniem, pełną skutecznością już od pierwszego dnia, mniej restrykcyjną dietą, mniejszymi interakcjami z innymi lekami a przez to mniejszym ryzykiem krwawienia i większym komfortem życia.
Cel: Ocena bezpieczeństwa równoczesnego stosowania nowych doustnych antykoagulantów (NOACs) z lekami z grup Selektywnych Inhibitorów Wychwytu Zwrotnego Serotoniny (SSRI) oraz Inhibitorów Wychwytu Serotoniny i Noradrenaliny (SNRI).
Metoda: Dokonano narracyjnego przeglądu literatury w bazach PubMed i w Google Scholar używając słów kluczowych: Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitors, apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban, bleeding, interaction, depression oraz deskryptorów czasowych 2014-2018. Przeanalizowano także zalecenia: National Institute for Health and Care Excellence (UK), Clinical Excellence Commission (Australia), Thrombophilia and Anticoagulation Clinic (USA), British National Formulary (UK) oraz charakterystykę produktu leczniczego każdego z preparatów.
Wyniki:
1. Serotonina uwalniana z płytek krwi pełni ważną rolę w podtrzymywaniu ciągłości łożyska naczyniowego, podczas gdy leki z grupy SSRI oraz SNRI zmniejszają transport serotoniny do płytek krwi, zwiększając ryzyko krwawienia.
2. Pomimo większego bezpieczeństwa w stosowaniu NOAC w stosunku do warfaryny, należy zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania NOAC wraz z SSRI/SNRI, na co wskazują wyniki nielicznych badań dotyczących interakcji farmakodynamicznych.
3. Nie zaleca się stosowania NOAC z silnymi inhibitorami i aktywatorami CYP3A4 oraz P-gp Wnioski: Z powodu ciągle ograniczonej liczby badań i publikacji należy pamiętać o ostrożnym równoczesnym stosowaniu NOAC z SSRI i SNRI zwłaszcza, jeśli istnieją inne czynniki ryzyka zwiększające ryzyko krwawienia.

 

Słowa kluczowe: SSRI, SNRI, NOAC, ryzyko krwawienia, interakcje lekowe

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31