Current Problems of Psychiatry

Deep brain stimulation in the obsessive-compulsive syndrome

Zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu w zespole obsesyjno-kompulsyjnym

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2018; 19(4):279-284

DOI:10.2478/cpp-2018-0022

© 2018 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Karolina Mielko, Ewelina Soroka, Karolina Sprawka, Marcin Olajossy 

1 Stefan Kardynał Wyszyński Province Specialist Hospital in Lublin
2 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction. The authors present an overview of current views on the treatment of obsessive-compulsive disorder refractory to pharmacological and psychological treatment.
Aim: To review the mechanisms of stimulation of deep brain structures and to evaluate the effectiveness of therapy in obsessivecompulsive disorder.
Method: Review and analysis of the Polish and foreign scientific articles from the years 1999-2016. 

Conclusions: According to the literature considered, in half of the examined patients there was an improvement of over 35% on the Y-BOCS scale, in some patients even a reduction of symptoms reaching 81-83% was described. Previous studies have been carried out on small groups of patients. Since 2009, the method of invasive treatment with deep brain stimulation of the obsessive-compulsive syndrome is registered in the EU. In spite of the above, additional studies are necessary on a larger group of patients in order to precisely estimate the effectiveness of the procedure and elaborate the criteria for qualifying patients for inclusion in the procedure. 

 

Keywords: deep brain stimulation (DBS), obsessive-compulsive disorder (OCD), nucleus accumbens (NAcc), ventral capsule (VC), ventral striatum (VS)


Streszczenie


Wstęp: Autorzy przedstawiają przegląd współczesnych poglądów na leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego opornego na leczenie farmakologiczne i psychologiczne.
Cel: Przegląd mechanizmów działania stymulacji struktur głębokich mózgu oraz ocena skuteczności terapii w zaburzeniu obsesyjnokompulsyjnym. 

Metoda: Przegląd i analiza polskich i zagranicznych artykułów naukowych w latach 1999-2016.
Wnioski: Według branej pod uwagę literatury u połowy zbadanych chorych zanotowano poprawę wynoszącą ponad 35% w skali Y-BOCS, u pewnego odsetka zanotowano redukcję objawów nawet do 81-83%. Ocenie poddawano mało liczne grupy chorych. Od 2009 roku metoda inwazyjnego leczenia głęboką stymulacją mózgu zespołu obsesyjno-kompulsyjnego jest zarejestrowana w UE. Mimo powyższego konieczne są dodatkowe badania z udziałem większej grupy pacjentów, celem precyzyjnego oszacowania skuteczności zabiegu oraz opracowania kryteriów kwalifikacji chorych do włączania do procedury.


Słowa kluczowe: głęboka stymulacja mózgu (DBS), zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD), jądro półleżące (NAcc), torebka wewnętrzna (VC), brzuszna część prażkowia (VS)

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31