Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

GHB receptors - a new trend in psychopharmacology?

Receptory GHB - nowy kierunek psychofarmakologii?

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2018; 19(4):285-298
DOI:10.2478/cpp-2018-0023

© 2018 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Jakub Siembida, Kaja Karakuła 

1 Student Research Group at the I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction: Gamma-hydroxybutyric acid (GHB) is commonly known as a recreation drug or the so-called "date rape drug". It is also used in medicine to treat narcolepsy and alcohol addiction. GHB has an affinity for two types of receptors: GABAB and the relatively recently discovered GHB receptors. GHB receptors were first cloned in 2003 in mice and then in 2007 in humans. So far, evidence has been presented for their impact on dopaminergic transmission, which may imply that they play a role in the pathogenesis of diseases such as schizophrenia. At the same time, it has been demonstrated that benzamide antipsychotic drugs have an affinity for GHB receptors, which is why it is postulated that some of the effects of these drugs may result precisely from this affinity.
Aim: The study presents the current state of knowledge about GHB receptors and their potential role in the pathogenesis of schizophrenia, and discusses drugs which show an affinity for this receptor. 
Material and method: The literature review was based on a search of articles indexed between 1965 and 2018 in Medline, Google Scholar, ScienceDirect and Research Gate databases. The following search terms were used: GHB receptor, GHB, sulpiride, and amisulpride.
Result and discussion:
1. It is possible that GHB receptors are involved in the pathogenesis of schizophrenia, although more research is needed in this area.
2. Part of the effects of some benzamide antipsychotic drugs (such as amisulpride) may be due to their affinity for GHB receptors.


Keywords: GHB, GHB receptor, sulpiride, amisulpride, benzamides


Streszczenie

Wstęp: Kwas gammahydroksymasłowy (GHB) jest powszechnie kojarzony jako narkotyk imprezowy lub tzw. „pigułka gwałtu”. Znalazł on także zastosowanie w medycynie jako środek do leczenia narkolepsji lub uzależnienia od alkoholu. GHB wykazuje powinowactwo do dwóch receptorów: GABAB oraz stosunkowo niedawno odkrytych receptorów GHB. Receptory GHB po raz pierwszy zostały sklonowane w 2003 roku u myszy, a następnie w 2007 roku u człowieka. Do tej pory udowodniono ich wpływ na przekaźnictwo dopaminergiczne, co może implikować ich znaczenie w patogenezie takich chorób jak np. schizofrenia. Jednocześnie udowodniono, że leki przeciwpsychotyczne z grupy benzamidów wykazują powinowactwo do receptorów GHB, przez co postuluje się, że część efektów działania tych leków może wynikać właśnie z tego powinowactwa.
Cel: Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat receptorów GHB, ich potencjalnej roli w patogenezie schizofrenii oraz przedstawienie leków wykazujących powinowactwo do tego receptora.
Materiał i metoda: Dokonano przeglądu dostępnej literatury korzystając z baz bibliograficznych: Medline, Google Scholar, ScienceDirect oraz Research Gate, wprowadzając słowa klucze: GHB receptor, GHB, sulpiride, amisulpride oraz deskryptory czasowe: 1965-2018.
Wyniki i wnioski:
1. Istnieje możliwość, że receptory GHB biorą udział w patogenezie schizofrenii, aczkolwiek istnieje potrzeba przeprowadzenia większej liczby badań w tym kierunku.
2. Część efektów działania niektórych leków przeciwpsychotycznych z grupy benzamin (np. amisulprydu) mogą wynikać z powinowactwa do receptorów GHB.

 

Słowa kluczowe: GHB, receptor GHB , sulpiryd, amisulpryd, benzamidy

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30