Current Problems of Psychiatry

Uncommon psychopathological syndromes in psychiatry

Niezwykłe zespoły psychopatologiczne w psychiatrii

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2018; 19(4):299-322
DOI:10.2478/cpp-2018-0024

© 2018 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Urszula Fałkowska1, Katarzyna Adamczyk1, Dorota Adamczyk1,
Ewelina Soroka2, Véronique Petit3, MarcinOlajossy 2

1 Students' Research Group at the II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation Medical University of Lublin
2 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin
3 Chair and Department of Neurology, Medical University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction: The development of biological sciences, as well as cultural and civilizational changes have led to the emergence of practice within the medicine of science, called psychiatry. Already at the turn of the 19th and the beginning of the 20th century, Karl Jaspers - a German scholar - father of psychopathology - in the work "Allgemeine Psychopathologie" crystallized his intuitions in the field of psychopathology, which classifies and describes states that are deviations from the physiological mental state of a human being.
Material and method: his paper reviews available literature to approximate the symptoms of the most interesting psychopathological syndromes in psychiatry such as: Clerambault syndrome, Otheller syndrome, Cotard syndrome, Ekboma syndrome and Folie à deux. 
Results: A multitude of psychopathological syndromes results from the wealth of survival of psychiatric patients. They represent the delusions of different contents that develop in a primitive way or as a consequence of other types of disorders. Psychopathological teams have been inspiring the poets and directors for centuries. The relationship between psychiatry and culture, film and literature undoubtedly testifies to its interdisciplinary nature. 
Discussion: Despite the passage of time, the descriptions of these syndromes with a rich historical description, symptomatology and criteria have not lost their relevance and are still a clinical reality.

 

Keywords: De Clerambault's syndrome, the Othello syndrome, Cotard's syndrome, Ekbom's syndrome and Folie à deux


Streszczenie


Wstęp: Rozwój nauk biologicznych, zmiany kulturowe i cywilizacyjne doprowadziły do powstania w obrębie medycyny nauki i praktyki nazwanej psychiatrią. Już na przełomie XIX i XX wieku Karl Jaspers - niemiecki uczony – ojciec psychopatologii - w dziele „Allgemeine Psychopathologie” skrystalizował dotychczasowe intuicje w dziedzinie psychopatologii, która klasyfikuje oraz opisuje stany, będące odchyleniem od fizjologicznego stanu psychicznego jednostki ludzkiej.
Materiał i metoda: W niniejszej pracy dokonano przeglądu dostępnego piśmiennictwa celem przybliżenia symptomów składających się na najciekawsze zespoły psychopatologiczne w psychiatrii takie jak: Zespół Clerambaulta, Zespół Otella, Zespół Cotarda, Zespół Ekboma oraz Folie à deux.
Wyniki i wnioski: Mnogość zespołów psychopatologicznych wynika z bogactwa przeżyć pacjentów psychiatrycznych. Reprezentują oni urojenia różnej treści, które rozwijają się w sposób pierwotny, bądź jako następstwo zaburzeń innego rodzaju. Zespoły psychopatologiczne od wieków stanowią inspirację dla poetów i reżyserów. Związek psychiatrii z kulturą, z filmem i literaturą, niewątpliwie świadczą o jej interdyscyplinarności.
Dyskusja: Opisane zespoły psychopatologiczne o bogatym rysie historycznym, symptomatologii i kryteriach mimo upływu lat nie straciły na aktualności i nadal stanowią rzeczywistość kliniczną.

 

Słowa kluczowe: zespół Clerambaulta, zespół Otella, zespół Cotarda, zespół Ekboma oraz folie à deux.

Pliki do pobrania

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30